Background Image
 1 / 62 Next Page
Information
Show Menu
1 / 62 Next Page
Page Background

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR • EYLÜL-EKİM 2015 • YIL: 9 • SAYI: 59 • 8,50 TL • ISSN 1306-5343 •

www.ebelediye.info

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

GÜNCEL

KKTC’NİNTEMİZ SU İHTİYACINA

ÇÖZÜMGELDİ

MAKALE

GELECEK İSTANBUL DEPREMİ:

BİLİMSEL VE SOSYAL ÇERÇEVESİ

Sayıştay Başkanlığı Raporu

“Belediyelerin yüzde 47’sinde

atıksu tesisleri zamanında

faaliyete geçmedi”