1 / 60 Next Page
Information
Show Menu
1 / 60 Next Page
Page Background

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR • MAYIS-HAZİRAN 2016 • YIL: 10 • SAYI: 63 • 11,5 TL • ISSN 1306-5343 •

www.ebelediye.info

RÖPORTAJ

SWECOTÜRKİYE ÜLKE DİREKTÖRÜ

KEREM SADIKLAR

GÜNCEL

İSTANBUL 2016 AKILLI ŞEHİRLER

FUAR VE KONGRESİ’NE YOĞUN İLGİ

GÜNCEL

BAHARDA BELEDİYELERİ EDEBİYAT

KOKUSU SARDI

Kağıthane Beled ye

Başkanı Fazlı Kılıç:

“Bir aile

mensubiyetiyle

Kağıthane’yi

geleceğe

hazırlıyoruz”