E-Belediye | Temmuz-Ağustos 2018 | Sayı: 76

Abone formu TL. Toplam abone bedel n aşağıda şaretled ğ m banka hesabınıza havale ett m. Havale fotokop s n adres n ze gönder yorum. Yapı Kred Bankası Acıbadem Şubes - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şt . hesabı IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26 Türk ye İş Bankası Koşuyolu Şubes - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şt . hesabı IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01 Garant Bankası Acıbadem Şubes - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şt . hesabı IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78 V sa Eurocard/Mastercard Kart no: Son kullanma tar h : Güvenl k no: Lütfen faturayı V.D. no’lu hesaba kes n z. Tar h: İmza: K ş n n/Kuruluşun adı İş ünvanı Sektör Adres Posta kodu ABONE SERVİSİ Tel. : (0216) 327 80 10 Faks : (0216) 327 79 25 abone@dogayay n.com Kamu Özel Faal yet alanı Telefon Faks TL. Toplam abone bedel n aşağıda şaretled ğ m kred kartından çek n z. Yukarıda şaretled ğ m derg ye/derg lere abone olmak st yorum. Derg ler m z n abonel ğ n herhang b r nedenden dolayı sürdürmek stemeyen okurların 4077 sayılı Tüket c y Koruma Kanunu’nun 11/A maddes nde tanımlanan koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Gec kmelerde derg m z arayınız. Dergi Aboneliği Öğrencilere % 50 İndirimlidir EurasiaTunnel SelectedasWorld’s “2016BestTunnel Project” Turkey-Stirred ButNotShaken HEATING,VENTILATING,AIR-CONDITIONINGANDREFRIGERATION INTURKEY •ONE ISSUEPERYEAR •2017 ISSN2147-5423 VOLUME16 www.hvac-turkey.com OrganizationsCalendar 2017 ken “Moredomesticand more renewableenergy” erastarted inTurkey Doç.Dr.SelmiyeAlkanGürsel SabancıUniversity: “We’llbe reaching products thatworkwith graphene, in2023.” Turkey isaWorld Leader inMega Projects Projects EurasiaTunnel S The Second Oldest Subway of the World TÜNEL T E inTurkey hene, i ISSN1306-9721 FİYATI:10TLYIL:10SAYI:66 www.iskteknik.com PüfNoktası İpucu Röportaj YangınHidrantları Denetim,TestveBakımı SoğutmaSistem Verimliliğinin Artırılması “HiltiTürkiye yüzde25büyüme hedefliyor” Makale ElektrikMotorları veÇeşitleri mutlu yıllar KASIM-ARALIK 2017 66 Isıtma,Soğutma, Klima ve HavalandırmaEkipmanlarının Montaj, Servis ve Uygulama TekniğiDergisi dergilerinizeheryerdenulaşın... DSYGDergilik 17 dergilerinizeheryerdenulaşın... DSYGDergilik İKİ AYDA BİR YAYINLANIR • KASIM-ARALIK 2017 • YIL: 10 • SAYI: 72 • 14 TL • ISSN 1306-5343 • www.ebelediye.info RÖPORTAJ BELSİS “BELEDİYENİN İHTİYACIOLAN TEKNOLOJİLERİENEKONOMİKŞEKİLDE ANAHTARTESLİMSUNUYORUZ” SEMPOZYUM İSTANBUL,5.YAŞANABİLİR ŞEHİRLERSEMPOZYUMU’NA EVSAHİPLİĞİYAPTI RÖPORTAJ FIAFOUNDATION “OKULAGÜVENLİERİŞİM HERÇOCUĞUNENTEMELHAKKI” Kent, Elektrik ve Aydınlatma Aydınlatma Makale YEN‹LENEB‹L‹RENERJ‹TEKNOLOJ‹LER‹ İki ayda bir yayınlanır • Kasım - Aralık 2017 • Yıl: 10 • Sayı: 61 • 14 TL • ISSN 1307-9212 • www.yenienerji.info YENİENERJİDERGİSİ www.yenienerji.info Kasım-Aralık2017Sayı:61 DOSYA MAKALE KONGRE RÖPORTAJ JinkoSolarTürkiye ArdaKristaporyan Yenilenebilirenerjiden ilhamalanmimari tasarımlar JeotermalEnerjimiz, CO 2 SalımlarıveOrganik RankinÇevrimliSantraller EIF2017enerjinin tüm taraflarını 10.kezbiraraya getirdi dergilerinizeheryerdenulaşın... DSYGDergilik Aydabir yayımlanır •Aralık2017 •Yıl:26 •Sayı:304 •12TL.• ISSN:1302-8065 • www.termodinamik.info 12 2017 . BacaSektörünün Dünü,Bugünü veYarını TERMODİNAMİK DERGİSİ www.termodinamik.info ARALIK 2017 SAYI 304 RÖPORTAJ İmbatYönetimKuruluBaşkanı Kerim Gümrükçüler UluslararasıYangınve GüvenlikSempozyumu TÜYAK2017 YapmanınDüşük MaliyetliYolları Binalarda EnerjiTasarrufu MutluYıllar FANSEÇİMYAZILIMLARI AKILLI JETFANOTOMASYONU 4/4’lük bir seçim altyapısı güçlüüretim tanıklı testsüreci vesertifikasyon kolaylaştıran yazılımlar güçlü Ar-Ge dergilerinizeheryerdenulaşın... DSYGDergilik AYDABİRYAYIMLANIR •ARALIK2016 •YIL:21 •SAYI:215 •9TL. • ISSN:1302-8073 •www.tesisatmarket.com D uş alacaksınız,musluğu açıyorsunuz birkaçdakika suyuakıtarak sıcak suyun gelmesinibekliyorsunuz,birazda iste- diğiniz sıcaklığagetirenekadarkullanmadığınız bir su sarfiyatı yapıyorsunuz. Evet,biryandangelecekteki su savaşlarıkâbusunu konuşuyor,öteyandanyıldamilyonlarca ton suyu kullanmadankanalizasyon sisteminegönderiyo- ruz.Sıcak suhazırlayıcı cihaz ile duş arasındaki mesafe arttıkça israf da artıyor.Çare olarak en çokönerilen şey iseplastikkova.Sosyalmedyada pekçokları tasarruf tedbirlerinigururlapaylaşıyor ve plastik kovaların faziletlerini sayıp döküyor. Birkaç dakikalığına boşa akıtılan suyu bu kova- larda toplayıp sebze yıkamada, çiçek sulamada kullandıklarını, değerlendirdiklerini anlatıyor. Hatta bu konuda bir İspanyol firması çıkmış, sırf bu iş için bir ürün geliştirmiş: “WaterDrop torbaları”. Firma, her bireyin banyo esnasında ortalama 4.5 litre suheba ettiğinden veher gün banyo yapması halinde yılda 1000 litre su israf ettiğinden yola çıkarak taşıması,doldurması ve boşaltması kolay bu su torbalarını geliştirmiş. Torbalar banyomusluğuna asılarak yadadirekt Su srafınındostubanyolar,heryılmlyonlarca ton suyuhebaedyor Mutluyıllar... içineduşbaşlığıdaldırılarakkullanılabiliyor.Son- rasındabu torbalarızamanıgeldiğindeboşaltmak üzere bir yere asabiliyor, bir yerde bekletebili- yorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sifonu çekmek yerine klozete dökebiliyor, çiçeklerinizi sulaya- biliyor; temizlik için,evcilhayvanınızıbeslemek için kullanabiliyorsunuz. Kimisi de elektrikle şok ısıtma sağlayanmusluk geliştirmiş,elektriğinolduğuheryerde suyu israf etmeyin diyor.Buna karşın farklı yerlerde ve tarihlerde,öğrenciler arası yarışmalarda şaşırtıcı sayılabilecekbuluşlar yapılmış:Trabzon’da3 lise öğrencisi, şofben ve diğer ısıtıcılardan sıcak su elde edilinceye kadar geçen sürede boşuna akan soğuk sudan tasarruf edilmesi içinprojehazırla- mış.ProjenindanışmanöğretmeniAhmetKılıç, projeyi şöyle anlatmış: “Bekleme süresinde en az 3-4 litre su boşa akıyor. 4 kişilik bir ailenin haftadabirbanyoyaptığınıdüşünürsekherhafta 30 litre su boşa gidiyor.Bu, yılda yaklaşık bin 600 litreye ulaşmaktadır.Bunu ülkemize oran- ladığımızda, 27milyon ton su boşa akıyor.Biz de boşa akan suyu değerlendirmek için öğren- cilerimizlekafa yorupböylebirprojegeliştirdik. Mutfaktamusluk açıldığında su tesisatındaki soğuk suyundışarı akması yerine, tekrar geridönmesini sağ- ladık.Bunun içinmusluğunüzerine termostatkoyduk. Termostattaki sıcaklık istenilen dereceye ulaşıncaya kadar sistem suyu dışarıya değil, tesisata geri veriyor. İstediğimiz sıcaklığa gelindiğinde termostat devreye giriyorvemusluktan sıcak suakıyor.Bu sayede soğuk su israfıönlenmişoluyor.”Budaüniversiteöğrencisinden gelenbirdiğer faydaüretimi:Kütahya’dabirüniversite öğrencisi, soğuk suyun ısınmasına kadar geçen sürede israfedilen suyudepolayarakTürkiye’deki tümbinalarda kullanılması halinde her yıl 431milyonmetreküplük PorsukBarajı’nınkapasitesikadar su tasarrufu sağlayan sistem geliştirmiş. “İsrafEdilen SularıGeriKazanım Sistemi” projesindeMehmetDemir, geliştirdiği sis- temin üç yollu vana, su deposu ve depoda otomatik çalışan şamandıradan oluştuğunu söylemiş.Deponun hem şebekeyehemde israfedilen suyungeldiği sisteme bağlıolduğunadikkatçekenDemir:“Depoyunormalde israf edilen temiz su beslemekte, depodaki sumik- tarı belli seviyenin altınadüşersedoğrudan şebekeden gelen su depoyu beslemektedir.Bu sayede su kesintisi olmamaktadır.Depodaki su,klozetin rezervuar suyunu beslemektedir”demiş.Sistem150TL’yemalolmuşama üzerinde çalışılırsadüşermiş. Lastik contası eskimiş ve su damlatan musluklar- dan kaçan sumiktarı da yılda 24 tona kadar çıka- biliyor. Suyun debisinin de ihtiyacın üzerinde ayarlı olması da başka bir israf konusu.Building Research Establishment kuruluşunca yapılan bir araştırmaya göre, insanlar su akışının dakikada 3-10 litre asında olmasından rahatsızlıkduymuyormuş.Yaniana suvana- sından,hermusluğa bağlı ara vanadan suyun debisini tasarruf sağlayacak şekildedüzenlemekmümkün.Tabii su tasarruflumuslukların kullanımını yaygınlaştırmak için devletin bazı teşvikleri, vergi indirimleri de işe yarayacak gibi.Bu tür destekler sadecemusluklar için değil, klozet, pisuarlar, duş başlıkları için de geçerli. Çünkü bu ürünler de diğerleri gibi ne kadar enerji, su verimli çevre dostu ise o denli pahalı.Öyle olunca da tasarruf yine zengin işi olmaktan öteye gidemiyor. TM GökçenParlarÜnal Yazı İşleriMüdürü gokcenparlar@dogayayin.com TERMODİNAMİK (12 Sayı) ISK sektörünün en çok okunan derg s Basılı Derg / 160 TL D j tal Derg / 80 TL Basılı + D j tal Derg / 200 TL TESİSAT MARKET (12 Sayı) Tes sat sektörünün ürün pazarlama derg s Basılı Derg / 150 TL D j tal Derg / 75 TL Basılı + D j tal Derg / 185 TL E-BELEDİYE (6 Sayı) Yerel yönet mlerde yen yaklaşımların derg s Basılı Derg / 90 TL D j tal Derg / 45 TL Basılı + D j tal Derg / 120 TL HVAC&r TURKEY ISK sektörünün yurtdışına yönel k tek derg s Yılda b r kez çıkar Yayın d l : İng l zce Örnek Sayı İst yorum ISK TEKNİK (6 Sayı) Montaj, serv s ve uygulama tekn ğ derg s Basılı Derg / 70 TL D j tal Derg / 35 TL Basılı + D j tal Derg / 85 TL YENİ ENERJİ (6 Sayı) Yen leneb l r enerj teknoloj ler derg s Basılı Derg / 90 TL D j tal Derg / 45 TL Basılı + D j tal Derg / 120 TL

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==