E-Belediye | Mayıs-Haziran 2021 | Sayı: 93

Enstrümantasyon 'HVWHĒL Enstrümantasyon 'HVWHĒL *(/ģŎ7ģ5 lz=(1*ģ1/(Ŏ7ģ5 ģKWL\DoODU×Q×]× NDUŏ×ODPDN UQ NDOLWHVLQL L\LOHŏWLUPHN JYHQOLĒL DUWW×UPDN PDOL\HWOHUL GŏUPHN YH ULVNOHUL D]DOWPDN LoLQ GDKD ID]OD VHoHQHĒH VDKLSVLQL] 7HVLVLQL]LQ JYHQOLĒLQL YH SHUIRUPDQV×Q× JHOLŏWLULUNHQ NDUŏ×ODŏW×Ē×Q×] ]RUOXNODU× ELOL\RUX] <HQL LQRYDV\RQODU×P×]OD WHVLV SHUIRUPDQV×Q×]× DUW×U×Q YH LŏOHWPH PDOL\HWOHULQL D]DOW×Q Proline t-mass ailesi: dRN oHŏLWOL DODUP IRQNVL\RQODU× LOH RSWLPXP SURVHV NRQWURO VDĒOD\DQ VDĒODP YH oRN DPDoO× DN×ŏ |OoHU Micropilot FWR30: 0RELO FLKD]ODU DUDF×O×Ē×\OD PHWDOLN ROPD\DQ WDQNODUGDNL VHYL\HOHU LoLQ WDP ŏH̟DÁ×N VDĒOD\DQ NDEORVX] UDGDU VHYL\H |OoP 6DKD FLKD]ODU×Q×Q JYHQLOLU RSHUDV\RQX D]DOW×OP×ŏ EDN×P oDO×ŏPDODU× YH L\LOHŏWLULOPLŏ SURVHV oDO×ŏPD VUHOHUL LoLQ VHUYLV 'DKD ID]OD ELOJL HGLQPHN PL LVWL\RUVXQX]" ZZZ HK GLJLWDO LSO NLP\DBWU

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==