E-Belediye | Kasım-Aralık 2021 | Sayı: 96

gündem Glasgow’da 31 Ekim 2021 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve iklim değişikliğiyle mücadelede kat edilen yolu ve ülkelerin belirledikleri iddialı iklim hedeflerine ulaşmak için şehirlerin taşıdığı kritik rollerin tartışıldığı konferans sırasında açık kalan sanal sergide, 2050’de karbon nötr bir şehir olma taahhüdü veren İstanbul da 6 proje ile yer aldı. İstanbul Virtual Engage platformunda (sanal sergi) • “İklim Değişikliği Eylem Planı”, • “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”, • “Entegre Atık Yönetimi”, • “Sürdürülebilir Enerji Yönetim Planı”, • “İklim Adaleti” ve • “Kentsel Dirençlilik”. olmak üzere 6 projeyle yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iklim eylemleri ile ilgili bu çalışmalarını sergilediği özel odasında izleyicilere bir de video sundu. Gelin bu projeleri birlikte inceleyelim. Proje 1. İklimDeğişikliği EylemPlanı İklim krizi ile mücadelede kilit paydaş olarak yerel yönetimlere önemli roller düşüyor. Bu bilinçle İBB, 2019 yılında düzenlenen “C40 Belediye Başkanları Zirvesi”nde 2050 yılına kadar karbon nötr ve dirençli bir şehir olma hedefini kabul eden Deadline 2020Taahhüdü’nü imzaladı.Ortaya konan taahhüdün getirisi olarak, İstanbul’un mevcut İklim Eylem Planı’nın Deadline 2020 prensipleri ve Paris Hedefleri’yle uyumlu hale getirilmesi için İBB ve C40 teknik ekibinden oluşan çalışma grubu tarafından revizyon çalışmaları tamamlandı. Bu çalışma kapsamlı veri toplama,modelleme, eylem geliştirme ve paydaş katılımı aşamaları sonucu oluşturulan bir yol haritası ve strateji dokümanıdır. Aynı zamanda C40 Avrupa şehirleri arasında kentsel nüfus yoğunluğu açısından ilk olma özelliğine sahip olan bu revizyon çalışmasının yol haritası aşağıdaki gibidir; • Veri Toplama Aşamaları • Mevcut Durum ve Gelecek Senaryolarının Modellenmesi • Azaltım ve İç Paydaş Çalıştaylarının Düzenlenmesi • Planlanan Eylemlere Yönelik Senaryoların Modellenmesi • Azaltım ve Uyum Eylemlerinin Belirlenmesi • Uyum İç Paydaş Çalıştaylarının Düzenlenmesi • 2050 Karbon Nötr Hedefiyle Uyumlu Eylem Planı’nın Yayınlanması Eylem planının baz yılı olarak seçilen 2019 yılına dair sera gazı envanter dağılımı, toplam ve kişi başına düşen emisyon miktarları ise aşağıdaki gibidir: Envanter, C40 ekibi tarafından GPC Basic Standard’ ına göre onaylandı. Geleceğe dair emisyon modellemeleri C40 Pathways aracı kullanılarak ortaya kondu. Pathways uygulaması, C40 İklim Değişikliği Eylem Planlaması programının özel ihtiyaçlarını ele alacak şekilde özelleştirilmiş, Kentsel Sürdürülebilirlik İçin İklim Eylemi (CURB) programı tabanlı bir uygulama. Bu program kullanılarak revizyon çalışmaları kapsamında dört adet senaryo hazırlandı: • Olağan Durum (BAU) Senaryosu • Mevcut ve Planlanan Durum Senaryosu • İddialı Senaryo • Genişletilmiş İddialı Senaryo İstanbul’u 2050 hedefine götürecek senaryonun hayata geçirilmesi için 2019 yılı emisyonuna kıyasla 2030 yılında %52,6 ve 2040 yılında ise %89,4 mutlak azaltım hedefi kondu. Proje 2. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) ve stratejik ortağı Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından desteklenen Küresel Geleceğin Şehirleri Programı’nın Türkiye projelerinde Arup’un yüklenici ortak olduğu ve İBB işbirliğiyle gerçekleştirilen İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Projesi (SKHP), yeni nesil katılımcı planlama yaklaşımıyla İstanbul’daki tüm vatandaşlar için kapsayıcı, yenilikçi, çevre dostu ve bütünleşik hareketlilik ve erişilebilirlik çözümlerinin teşvik edilmesini hedefliyor. Sürdürülebilir bir gelecek için İstanbul’un eşsiz coğrafyası ve tarihi değerleriyle uyumlu, insan odaklı bir ulaşım sistemi kurgulayan çalışma, Türkiye’de ilk kez gerçekleştiriliyor. 19 Kasım - Aralık 2021 • e-Belediye

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==