E-Belediye | Ocak-Şubat 2022 | Sayı: 97

Türkiye’de Plastik Atık Sorunu ve Politika Önerileri Raporu www.dogayayin.com SÖYLEŞİ VERI VEYAPAY ZEKÂNIN BIRLEŞIMINDEN DOĞAN ANALITIK VERI PLATFORMU: PIVONY GÜNCEL İSKİ’NIN 2022YATIRIMLARI SÖYLEŞİ ARUPTÜRKIYE DIREKTÖRYARDIMCISI MARAL MITILYAN İKİ AYDA BİR YAYINLANIR • OCAK-ŞUBAT 2022 • YIL: 14 • SAYI : 97 • 25 TL • ISSN 1306-5343 • www.ebelediye. info

JUMO‘ya hoşgeldiniz. Den z suyu tuzluluk g der m yeryüzü yada yeraltı sularının bulunduğu ortamlarda öneml b r rol oynamaktadır. Kal te ve proses güven l rl ğ n sağlamak ç n basınç ve letkenl k g b öneml parametreler n sürekl olarak kayded lmes , zlenmes ve kontrol ed lmes gerek r. JUMO sıvı anal z ve basınç ölçüm teknoloj s ç n uygun enstrümanların yanı sıra kontrol c hazları ve kayded c lerden oluşan gen ş b r ürün yelpazes sah pt r. 70 yıllık sektör tecrübem z le s zlere Alman kal tes n sunuyoruz. JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Burhan Sok. No: 1 Şerifali Mah. 34775 Ümraniye - İstanbul Tel: (216) 645 52 00 Faks: (216) 645 52 01 e-mail: info.tr€jumo.net www.jumo.com.tr JUMO AQUIS touch S/P Sıvı analizi için çok kanallı ölçüm, kontrol ve kayıt cihazı JUMO MIDAS C18 SW OEM Deniz suyu proseslerine özel basınç transmiteri JUMO ecoLine Ci Genel su uygulamalrı için indüktif iletkenlik ve sıcaklık sensörü Deniz Suyu Desalinasyon Ölçüm ve Kontrol Teknolojileri Deniz suyunun içme suyuna dönüştürülmesi

haberler İSKİ’nin 2022Yatırımları 36 çevre sayfaları rapor Türkiye’de Plastik Atık Sorunu ve Politika Önerileri Raporu Yayımlandı güncel Arup Türkiye Direktör Yardımcısı Maral Mitilyan: “En temel gücümüz, yetişmiş insan kaynağımız ve sektörün sorunlarına hızlı cevap verme kapasitemiz.” Veri veYapay Zekânın Birleşiminden Doğan Analitik Veri Platformu: Pivony 04 26 30 20 32 söyleşi söyleşi www.ebelediye.info Sahibi Asrin Bakır Gerçek asrinbakir@dogayayin.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Oya Bakır oyabakir@dogayayin.com Genel Yayın Yönetmeni Gökçen Parlar Ünal gokcenparlar@dogayayin.com Dijital Teknolojiler Danışmanı Cenk Gerçek cenkgerçek@dogayayin.com Reklam Grup Başkanı Asrin Bakır Gerçek asrinbakir@dogayayin.com Grafik Elif Cankan Abone ve Okur Sorumlusu Diler Sunay abone@dogayayin.com Ulaştırma ve Dağıtım Yavuz Erdoğan Baskı ve Cilt: ŞAN OFSET MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No: 50 Kağıthane/İstanbul Tel: 0212 289 24 24 Yayınlayan: Doğa Yayıncılık ve İletişim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Yeri: Ali Nazım Sokak No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İST Tel: (216) 327 80 10 Pbx. Faks: (216) 327 79 25 Internet: www.dogayayin.com E-posta: info@dogayayin.com Fiyatı: 25 TL. Yıllık Abone: 125 TL. © 2022 Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. ISSN: 1306-5343 2 ayda bir yayımlanır. Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır. Yerel Yönetimlerde Yeni Yaklaşımlar, Hizmetler ve Ürünler Dergisi Ocak/Şubat 2022 Yıl 14 • Sayı 97 içindekiler 10 36 13

3 Ocak/Şubat 2022 • e-Belediye Belediye Atıklarının Başarılı Yönetimi için Toplumsal Bilincin ve Farkındalığın Artması Gerekiyor 2020’de AB’de kişi başına 505 kg belediye atığı üretildi. AB’deki belediye atıklarının sadece %48’i 2020’de geri dönüştürüldü (malzeme geri dönüşümü ve kompostlama). 1995’ten 2020’ye kadar Avrupa Birliği’nde (AB) belediye atık üretimi ve arıtımındaki eğilimlere bakıldığında; ülkelerin istikrarlı bir şekilde alternatif atık işleme yollarına doğru yol aldıkça, daha az düzenli depolamaya yönelik ihtiyaç olduğu görülüyor. Belediye atıkları, üretilen toplam atığın sadece %10’unu oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bileşimi, birçok atık kaynağı içermesi gibi nedenlerle karmaşık karaktere sahiptir. 2020 yılında, belediye atık üretim miktarları, Romanya’da kişi başına 282 kg’dan, Danimarka’da kişi başına 845 kg’a kadar önemli ölçüde değişmektedir. Bu değişimler, tüketimkalıplarındaki ve ekonomik zenginlikteki farklılıkları yansıtmakla beraber aynı zamanda belediye atıklarının nasıl toplandığına ve yönetildiğine de bağlıdır. AB’de daha fazla atık üretilmesine rağmen, çöp alanlarına atılan belediye atıklarının toplam miktarı azalmıştır. Yıllık ortalama %4 düşüş gösterdiği söylenebilir. 2005-2020 arasındaki daha kısa dönem için, düzenli depolama yılda ortalama %3.4’e kadar düşmüştür. Sonuç olarak, AB’de düzenli depolama oranı 1995’te %61’den, 2020’de %23’e düşmüştür. Bu azalmanın nedeni kısmen, ambalaj ve ambalaj atıkları ile ilgili 62/1994 sayılı Direktifin uygulanması gibi Avrupa mevzuatına bağlanabilir. 2001 yılına kadar Üye Devletler piyasaya sürülen tüm ambalajların en az %50’sini geri kazanmak zorundaydı. 31 Aralık 2008’e kadar elde edilecek %60’lık revize geri kazanım hedefi ile ayrıştırılarak toplanan ambalaj atığı miktarında daha fazla artış oldu. 31 Aralık 2025’e kadar ambalaj atıklarının %65’inin geri dönüştürülmesi gerekiyor. 31/1999 düzenli depolama Direktifi, Üye Devletlerin düzenli depolama alanlarına giden, biyolojik olarak parçalanabilen belediye atık miktarını 16 Temmuz 2006’ya kadar %75’e, 16 Temmuz 2009’a kadar %50’ye, 16 Temmuz 2016’ya kadar %35’e ve 2035’e kadar %10 düşürme hedeflerini getirmişti. Azalma, 1995 yılında üretilen biyolojik olarak parçalanabilen belediye atığının toplammiktarı baz alınarak hesaplandı. Direktif, ülkelerin belediye atıklarının çöp sahasına gönderilenmiktarı azaltmak, fermantasyon dahil kompostlaştırma yöntemleri yerine; mekanik-biyolojik arıtma, yakma ve ön arıtma gibi farklı stratejilere yönlendirmiştir. Sonuç olarak, geri dönüştürülen atık miktarı (malzeme geri dönüşümü ve kompostlama) 1995 yılında 37 milyon tondan (kişi başına 87 kg), yıllık ortalama %4,3 oranında artış ile 2020’de 107milyon tona (kişi başına 241 kg) yükseldi. Geri dönüştürülen belediye atıklarının payı da toplamda %19’dan %48’e yükseldi. Avrupa Komisyonu, belediye ve ambalaj atıklarının geri dönüşümü için daha yüksek bir ortak hedefi ve belediye atıklarının düzenli depolaması için daha düşük limitleri olan, atıklarla ilgili revize edilmiş yasal mevzuat önerilirini de içeren iddialı bir Döngüsel Ekonomi Paketi kabul etti. Geri dönüşüm ve kompostlama kadar olmasa da, atık yakma da istikrarlı bir şekilde büyüdü. 1995’ten bu yana, AB’de yakılan belediye atığı miktarı 31 milyon ton iken %105 artışla 2020’de 61 milyon tona ulaştı. Böylece yakılan belediye atığı kişi başına 70 kg’dan kişi başına 137 kg’a yükseldi. Ülkemizde belediyelerimizin çoğunda atıkların geri kazanımı, yeniden kullanılabilir hale getirilmesi, çevresel zararlı etkileri azaltılarak imhasına yönelik pek çok başarılı çalışma bulunuyor. Geçenlerde İnteraktif Çevre Genel Müdürü Volkan Ural basına verdiği demeçte; evlerde çöplerin türlerine göre ayrıştırılmasının ve belediyelerin bu atıkları ayrı toplama uygulamasını yaygınlaştırmasının önemine dikkat çekerek, “Bunun için de eğitimve farkındalık çalışmalarının artırılması gerekiyor… Çevre Mühendisleri Odası’nın hazırladığı rapora göre hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini ortalama yüzde 80, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını ise 45 oranında azaltıyor. Plastiğin geri dönüştürülmesi enerji tüketiminden yüzde 85 oranında tasarruf sağlarken, atık camın geri dönüşümle kazanılması enerji tüketimini yüzde 25, hava kirliliğini yüzde 20 azaltıyor”dedi. Evet, bu yönde toplumsal bilincin ve farkındalığın yeterli seviyede artması için daha gidilecek çok yol var. e-Belediye Dergisi editör

e-Belediye • Ocak/Şubat 2022 4 haberler Anadolu Isuzu’dan İsrail Pazarına 48 Adet Otobüs ve Midibüs Teslimatı teki otobüsler yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life serisi, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor. Anadolu Isuzu’nun 27 ve 29 koltuk seçenekleriyle sınıfının lider modeli olan NovoUltra serisi yolcu taşımacılığına farklı bir boyut getiriyor. İşletmecilerin yatırım ve işletim maliyetlerini önemli ölçüde düşüren Citiport, Novociti Life ve NovoUltra serisi araçlar, dayanıklı ve yüksek performanslı motorları, gelişmiş konfor ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra yüksek çeviklik ve manevra kabiliyetleri ile de belediyeler ve ulaşım operatörleri tarafından tercih ediliyor. 2021 yılını rekor ihracatla tamamlayan Anadolu Isuzu, yeni yılda da Ortadoğu’nun toplu taşımacılıkta önde gelen ülkelerinden İsrail’e yapmış olduğu 48 adet otobüs ve midibüs teslimatları ile bu başarısını devam ettiriyor. Araçların teslimatı devam eden pandemi koşulları nedeniyle, ilk kez düzenlenen bir online teslimat töreni ile gerçekleştirildi. İsrail’de faaliyet gösteren Metropolin, Electra Afikim, Electra Afikim 2021, Kavim ulaşım operatörlerine 38’i Citiport, 3’ü Novociti Life, 7’si NovoUltra Nees olmak üzere toplam 48 aracın teslimatı gerçekleştirildi. 23 Aralık 2021 günü düzenlenen online teslimat törenine Anadolu Isuzu’nun İsrail ülke distribütörü Universal Trucks Israel LTD’in (UTI) yanı sıra ulaşım operatörleri Metropolin, Electra Afikim, Electra Afikim 2021 ve Kavim şirketlerinin yöneticileri ile Anadolu Isuzu üst düzey yöneticileri katıldı. Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak şirket hedeflerimiz doğrultusunda yurtdışı pazarlardaki iddiamızı 2022 yılında da sürdürüyoruz. Modern ulaşım sektörünün güncel talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak Ar-Ge merkezimizin yerli tasarım ve üretim yetkinlikleri ile ülkemizde ürettiğimiz Citiport, Novociti Life ve NovoUltra modelleri tüm dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yüksek teknolojik standartlara sahip bir pazar olan İsrail’e yaptığımız satışlar da bizim için önemli bir uluslararası referans niteliğinde. Yurtdışı pazarlardaki konumumuzu 2022 yılında daha da güçlendirmeye, yeni pazarlara açılmaya ve ihracat rakamlarımızı artırmaya devam edeceğiz.” Citiport ve Novociti Life Ailesi: Modern ulaşım ihtiyaçlarına akılcı çözüm Anadolu Isuzu’nun zamanında teslim ettiği Citiport, Novociti Life ve NovoUltra modelleri, engelliler için ek özellikler de dahil olmak üzere yolcuların konfor ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verecek biçimde tasarlandı. Citiport, güçlü ve çevreci motoru, alçak taban platformu, geniş ve ferah iç düzeni, şasi yana yatma sistemi ve aracın erişilebilirliğini artıran ve tüm yolcular için engelsiz bir yolculuk sağlayan tekerlekli sandalye rampası ile modern bir toplu ulaşım çözümü olarak tercih ediliyor. Citiport, toplu taşıma alanında faaliyet gösteren müşterilerine düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor. Isuzu Novociti Life serisi de üstün motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ve düşük yakıt tüketimi sağlarken modern kentlerinin titiz normlarını başarıyla karşılıyor. Ulaşımda büyük ve orta büyüklük-

5 Ocak/Şubat 2022 • e-Belediye haberler ABB, Milano’nun Elektrikli Otobüs Şebekesine Güç Veriyor yaç duyuyorlar. Biz de sektöründe lider konumda olan ATM için tam olarak bunu sağladık.” ABB tarafından ATM‘ye sağlanan güç ekipmanı, arıza süresinin ve sahadaki kesintinin etkisini azaltmak için şirket tarafından hızlı ve kolay bir şekilde bağlanıp devreye alınabilen bir tak ve çalıştır seçeneği olacak şekilde önceden tasarlanıp monte edildi. ABB’nin kompakt çözümü, boş alanların son derece önemli olduğu garajda yalnızca tek bir araçlık park yerine kuruluma imkan sağladı. Frank Muehlon, şu sözleri ekledi: “ABB, daha sürdürülebilir faaliyetleri hayata geçirmek isteyen diğer toplu taşıma işletmeleri için benzer çözümlerin gelecekte kullanıma sunulmasına dair etkileyici bir plan ortaya koymanın yanı sıra, ATM’ye tambağlanabilirlik ve bulut bilişimi yoluyla Endüstri 4.0’ı mümkün kılan eksiksiz, uçtan uca bir şarj altyapısı çözümü sağladı.” ABB; özel ve toplu taşıma, şirket filoları, ticari ve ağır araçların yanı sıra denizcilik alanında da sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirme konusunda rakipsiz bir uzmanlığa sahip. ABB, e-mobilite pazarına 2010 yılında girdi ve bugüne dek 85’in üzerinde pazarda, Chargedot üzerinden satılanlar da dahil olmak üzere, 500.000’den fazla elektrikli araç şarj ünitesi, 25.000’den fazla DC hızlı şarj ünitesi ve 500.000’i aşkın AC şarj ünitesi sattı. İtalya’da ABB Terra 124 şarj ünitelerinin kurulumu gerçekleştirilirken, endüstriyel bir metropol bölge olan Milano kenti 2030 yılına kadar 1.200 adet dizel otobüsünü tamamen elektrikli yeni modellerle değiştirmeyi planlıyor. Dünya çapında lider e-mobilite teknolojisi tedarikçisi olan ABB, San Donato’daki garajları için anahtar teslimbir çözümgeliştirmek üzere Milano’nun toplu taşıma şirketi ATM (Azienda Trasporti Milanesi) ile işbirliği yapıyor. Burası, şehirde planlanan tamamen elektrikli dört garajın ilki ve aynı zamanda yeni inovatif şarj çözümleri için pilot bölge. Sürdürülebilirlik ve uzun ömürlülük ilkeleri düşünülerek tasarlanan San Donato’daki kurulumun, ATM’nin 2030 yılına kadar her yıl dizel talebini 30 milyon litre ve CO2 emisyonlarını 75 bin ton düşürme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağı belirtiliyor. ABB tarafından yapılan açıklamaya göre; ABB Terra 124 şarj ünitelerinin kurulumu otobüs garajının park alanında gerçekleştirildi. Bir şarj ünitesi, aynı anda iki otobüsü şarj ederek kurulummaliyetlerini optimize ediyor ve çevre üzerindeki etkiyi asgari düzeyde tutuyor. E-otobüslerin maliyet bakımından daha uygun olan gece saatlerinde şarj edilmesi planlanıyor ve normal koşullarda 180 km’ye varan menzilleri, e-otobüslerin ara şarja gerek duymadan bütün gün kullanımda kalması için yeterli. ATM’nin pilot garajı için şarj altyapısı sağlama projesi üç ayda tamamlandı. Proje, (alçak ve orta gerilim panolarına sahip) elektrik altyapısının planlanması ve kurulumu ile şarj sisteminin ATM trafo merkezine bağlanmasını içeriyordu. Pilot şarj bölgesinde en inovatif ve enerji açısından en verimli çözümlerin kullanımına odaklanılması sebebiyle ABB’nin sunduğu paket, ayrıca 324 kWh Enerji Depolama Çözümünün (ESS) kurulumunu da içeriyordu. ESS, ATM’nin şebeke tüketimini yönetmesine izin veriyor. Ek olarak bir şarj altyapısı ile birleştirildiğinde, ileriki yıllarda otobüs bataryalarının potansiyel olarak ikinci bir kez daha kullanılmasına ilişkin simülasyonların gerçekleştirilmesini ve bir ESS’nin hangi durumlarda kullanılacağının anlaşılmasını sağlıyor olacak. Kurulumun tamamlanması amacıyla bir ABB EV Site Solution (EVSS) kontrol ünitesi devreye alındı. Çözüm, enerji talebini en aza indirirken ESS yeniden şarj sürecini optimize ediyor ve toplam zirve noktasındaki tüketimi gerçek zamanlı olarak kontrol ederek işletme maliyetlerini düşürüyor. Projede, şarj ünitelerinin uzaktan teşhis ve yönetime imkân veren dijital çözümler içeren ABB Ability™ Connected Services Portföyü de kullanıldı. Böylece çalışma ömrünün iyileştirilmesi ve uzatılması sağlanmış oldu. ABB, ayrıca cihazın içinde bulunan yenilikçi AirPlus™ izolasyon gazı ile orta gerilim UniSec hava yalıtımlı panoyu da tedarik etti. Dünyanın en güçlü sera gazı olan SF6 karşısında bir alternatif olan AirPlus, küresel ısınmanın etkilerini neredeyse yüzde 100 oranında azaltabilir. ABB E-mobilite Divizyonu Başkanı Frank Muehlon, proje ile ilgili olarak şu yorumda bulundu: “Toplu taşıma işletmeleri, bütün filolarının elektrifikasyonu söz konusu olduğunda enerji açısından birçok zorlukla karşı karşıya kalıyorlar. Bu sebeple, yeni enerji yönetimi olanaklarına ve gelecekte elektrikli otobüs bataryalarının potansiyel olarak ikinci bir kez daha kullanılmasına izin verecek bütünsel çözümlere ihti-

e-Belediye • Ocak/Şubat 2022 6 haberler İstanbul’a Elektrikli Otobüsler Geliyor Borusan Cat Türkiye Genel Müdürlüğü Görevine Özer Şahin Atandı Evreka’nın Önlediği Karbon Emisyonu Miktarı 22Milyon kg’ı Aştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruşlarından İETT’nin 100 elektrikli otobüs alımı için test süreci başladı. Macaristan’dan tırla getirilen İkarus marka yüzde yüz elektrikli aracın ilk testleri, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve ilgili Daire Başkanlarının katılımıyla 28 Ocak Cuma günü gerçekleştirildi. İETT heyeti ve firma temsilcileri elektrikli otobüse binerek önce Yedikule’ye, ardından Millet Caddesi üzerinden Saraçhane’deki İBB yerleşkesine gitti. Araç hakkında firma yetkilileri ayrıntılı bilgilendirme yaptı. 300 kilometre menzilli aracın Romanya, Almanya, Avusturya gibi ülkeler tarafından halen kullanıldığı belirtildi. Yolcu ağırlığıyla da test edilecek İkarus marka elektrikli araç bir hafta boyunca üzerine konulan ağırlıklarla bir- Borusan Grup şirketlerinden Borusan Cat, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Genel Müdürü görevine Özer Şahin’in atamasını gerçekleştirdi. Borusan Cat ailesine 1997 yılında Müşteri temsilcisi olarak katılan Özer Şahin, önceki görevlerinde; 6 Sigma, Kiralama, Stratejik Pazarlama gibi önemli rollerde görev alarak, Borusan Cat’in dönüşüm yolculuğunda yer tutan projelere liderlik etti. Türkiye İnşaat Endüstrisi Satış Lideri olarak üstlendiği son görevinde, dijital kaynakları etkin şekilde kullanarak, “Next Gen Coverage” inisiyatifinin hayata geçirilmesinde ve başarılı iş sonuçlarına ulaşmasında yer aldı. Özer Şahin, 21 Kasım 2021 tarihinde vefat eden Borusan Cat Türkiye Genel Müdürü Hasan Tahsin Güven yönetiminde devam eden ve şirketin orta ve uzun vadeli planlarını kapsayan sürecin devamlılığı ve şirketin dönüşümünde etkili olacak gelecek vizyonunun uygulanması ile büyüme hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumlu olacak. Evreka, 2021 yılında atık yönetim çözümleriyle 22 milyon kg üzerinde karbon emisyonu azalttığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; Evreka 2021’de doğayı koruma amacını önceliklendirdi ve bu doğrultuda sürdürülebilir çözümler geliştirmek için önemli aşamalar kaydetti. Açıklamada geçen yıl, Evreka’nın yazılım çözümlerinin 3500 civarında aracın yönetimi için kullanıldığı ve bu sayede kazanılan mesafenin de 11 milyon kilometreyi aştığı belirtildi. Elde edilen bu rakamların özellikle de günümüzün en büyük çevresel sorunlarından karbon emisyonunu azaltma yönünde meyvesini verdiğini ifade eden Evreka, yazılım ve donanım çözümleri sayesinde 22 milyon kilogramı bile aşacak şekilde karbon emisyonu azalttığına dikkat çekti. likte test edilecek. Aracın menzili ve diğer aksamı hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapılacak. İETT, başka markalara ait elektrikli araçları da test ettikten sonra, elektrikli araç alımı için teknik şartname oluşturacak. Ardından araç alımı için ihale süreci başlatılacak. Filoya elektrikli araçlar gelecek İETT’nin 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım programları 12 Kasım 2021’de İBB Meclisi tarafından onaylandı. 7.7 milyar liralık bütçede daha konforlu ve çevre dostu bir ulaşım imkânı sağlayacak elektrik araç alımı da yer alıyordu.

Su Endüstrisi için, Radar, Ultrasonik, Hidrostatik Seviye ve Akış Ölçüm Teknolojileri VEGA Grieshaber KG sürekli seviye ölçümü, seviye şalteri ve basınç ölçümü konusunda dünya çapında lider bir üreticidir. Merkezi Almanya Kara Ormanlar Schiltach bölgesinde bulunan VEGA, 730’u Schiltach’ta olmak üzere toplam 1.480 çalışanı ile dünya çapında hizmet veren bir şirkettir. VEGA kardeş şirketleri ve distribütörlükleriye 80 ülkede faaliyet göstermektedir. Firma ve ürünleri dünya çapında geçerli tüm sertifika ve onaylara sahiptir. VEGA sensörleri, su ve atık su sektörünün gereksinimlerine uygun Radar, Ultrasonik, Hidrostatik sürekli seviye ölçümü ve maksimum/minimum sınır seviye tespiti ürünleri ile; Pompa istasyonları, terfi merkezleri, rezerv havuzları, barajlar, açık kanal debi uygulamaları, yağmur suyu kanalları, atıksu tesislerindeki ızgara öncesi/sonrası ölçümlerde, biyogaz depolama tanklarında ve bunun gibi birçok su sektörü uygu lamalarında yıllardır kullanılmaktadır. VEGA sensörleri, su endüstrisinin özel talepleri için geliştirilmiş ve üretilmiştir. Aşınmaya karşı dayanıklı ölçüm cihazları güvenilir sonuçlar sunar, uzun ömürlüdür ve hava şartlarından etkilenmezler. www.vega.com Kompakt 80 GHz Ekran içi gösterimi Ultrasonik Hidrostatik Radar VEGA Seviye ve Basınç Ölçüm Cihazları Ticaret Ltd. Şti. Barbaros Caddesi Şerifali Çiftliği No: 12 Yukarı Dudullu – Ümraniye/İstanbul Tel. +90 216 6000 100 E-mail info.tr@vega.com

e-Belediye • Ocak/Şubat 2022 8 Ankara’nın Çevreci ve Sürdürülebilir UlaşımProjeleri: MeHUB ve SMART Ankara EGO Genel Müdürlüğü, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile imzalanan ve yüzde 100 hibe ile desteklenen ‘Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi’nin 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermesi nedeniyle bir kapanış etkinliği düzenledi. Etkinliğe EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’ın yanı sıra EGO Genel Müdür Yardımcıları, STK Temsilcileri, Ankara Kent Konseyi üyeleri, Ankara Bisiklet Kent Meclisi üyeleri ile Batıkent ve Eryaman semt muhtarları katıldı. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projeleri bir bir hayata geçiyor EGO Genel Müdürlüğü Projeler Şube Müdürü Onur Alp Ünal’ın ‘Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi’ hakkında sunum yaptığı etkinlikte; otomobil kullanımının azaltılması, karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlanması, bisiklet hareketliliğinin artırılması konuları başta olmak üzere metro girişlerine 60 bisikletlik şarj istasyonundan 46’sının yerleştirildiği bilgisi verildi. Karbon salımının ve motorlu taşıt kullanımının azaltılmasını hedefleyen çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projelerinden birini daha hayata geçirdiklerini söyleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Mikromobilite ulaşım modlarını Başkentimizde yaygınlaştıracak projelerimizle şehrimizde sürdürülebilir ulaşıma yönelik yenilikçi bir yaklaşımın temellerini atmış bulunmaktayız. Avrupa Birliği’nin bir organı olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından desteklenen Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etmeye yönelik MeHUB isimli projenin sözleşmesi 3 Eylül 2021 tarihinde EGO Genel Müdürlüğünce imzalandı. Proje kapsamında Ankara’da bisiklet, scooter gibi mikromobilite araçlarının kullanım verilerini temin ederek mikromobilite araçlarının ve yollarının optimize edilmesi, şarj istasyonlarının kapasitesinin ve konumlarının belirlenmesi süreçlerini yürütüyoruz. Bu sayede otomobil kullanımının azaltılmasını, dolayısıyla karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlanmasını diğer mikro hareketliliğin artırılmasını ve yeni bisiklet yolu güzergâhlarının belirlenmesini amaçlıyoruz.” SMART Ankara projesi ile Başkent’te bisiklet paylaşım sistemi yaygınlaşacak 2022 yılında AB hibesiyle “SMART Ankara Projesi”kapsamında temin edilecek yaklaşık 408 elektrikli bisikletle de bisiklet paylaşım sisteminin yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını açıklayan Alkaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “EGO Genel Müdürlüğü olarak Ankara’da sürdürülebilir ulaşımın mümkün kılınarak uzun vadeli bir vizyon ve stratejiye dayanan bir ulaşım planının oluşturulabilmesi ve şehrin diğer ulaşım modlarına entegrasyonunun sağlanabilmesi için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koordine edilen SMART Ankara Projesi’ne de başladık. İki bileşen hâlinde ihale süreçleri devam eden projemiz kapsamında yaklaşık 81 milyon TL tutarında hibeyle mal ve hizmet alımları gerçekleştirilecektir. Hizmet alımı ve mal alımı ihale süreçlerine başlanmıştır. 2022 yılı ikinci çeyreğinde hizmet alımı ihale sözleşmesinin imzalanması ve yine 2022 yılı içerisinde mal alımı ihale süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir.” SMART Ankara Projesi ile Avrupa ülkelerinde prestijli bir şehir planı olan ve klasik ulaşım planı üzerinde bir vizyona sahip sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı hazırlanacağını ifade eden Alkaş, “Bu proje kapsamında temin edilecek olan elektrikli bisikletler, şarj istasyonları ve bisiklet sayaçları ile elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kurulacak. Yine aynı proje kapsamında ekipmanlar temin edilerek metro istasyonlarımızı ve otobüslerimizi de bisiklet kullanımına uygun hale getireceğiz” dedi.

9 Ocak/Şubat 2022 • e-Belediye haberler Denizli’de 10 Yıllık Evsel Katı Atık Depolanacak Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda “Su Yönetimi ve İklim Değişikliği” projeleriyle dünya ikincisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Denizli’nin evsel katı atıklarını bertaraf etmek için uzun yıllardır kullanılan Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin 1. lot ömrünün tamamladığı, 2. lotunun da tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda geleceğe daha temiz bir kent bırakmak amacıyla tesise günlük gelen 800-850 ton evsel katı atığın depolanma süresini uzatmak amacıyla 3. lot yapım çalışması başlattı. Kapasitesi artırılacak tesis ile Pamukkale, Merkezefendi, Sarayköy, Buldan ve Güney ilçelerinden gelen evsel atıkların bertarafının devamlılığının sağlanacağı ifade edildi. Gelecek 10 yıl planlandı Yapılan yatırımla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin depolama sahasının 6,5 hektar daha artırılacağına dikkat çekilirken, evsel atıkların düzenli depolanmasının sağlanmaya devam edileceği ayrıca alan içerisinde oluşan sızıntı suyu ve metan gazının kontrolünün yapılarak çevre ve insan sağlığının korunacağı ifade edildi. Bunun yanında evsel katı atıkların, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı iklim değişikliği eylem planına uyum çerçevesinde sera gazı salımının en aza indirgenmesi ve evsel atıkların içerisinde bulunan değerlendirilebilir ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının sağlanmaya devam edileceği belirtildi. Yeni depolama alanı ile Denizli’nin 10 yıllık evsel katı atık depolanmasının da planlandığı kaydedildi. “Çevre ve insan sağlığı vazgeçilmezimizdir” Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, doğa ve çevre konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Kapasitesini artırdığımız katı atık bertaraf tesisimizle şehrimizin geleceğini planlıyoruz” dedi. Geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli bırakmak için gece gündüz gayret gösterdiklerini belirten Başkan Zolan, şunları ifade etti: “Çevre ve insan sağlığı vazgeçilmezimizdir. Öncelikle yarınlarımıza daha sağlıklı, yaşanabilir bir kent bırakabilmek adına tüm tedbirlerimizi şimdiden alıyoruz. İnşallah şehrimizi tüm vatandaşlarımızla birlikte daha güzele doğru taşımaya devam edeceğiz. Her şey şehrimiz ve insanımız için.” Karsan’ın Geliştirdiği Elektrikli Sürücüsüz Otobüs Norveç’te Yollara Çıkacak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk mühendisler tarafından üretilen ilk elektrikli seviye 4 sürücüsüz otobüsün, Norveç’in Stavanger kentinde toplu taşıma sisteminde test edileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada Türk şirketi Karsan tarafından üretilen 8 metre uzunluğundaki aracın Stavanger kentinde Forus Business Park’ta testine başlandığı belirtildi. Açıklamaya göre; 21 koltuklu olmak üzere 50 kişinin üzerinde kapasitesi olan araç, nisan ayından sonra Stavanger kent merkezinde toplu taşıma sisteminde 2 yıl boyunca test edilecek. Testlerde, Norveç merkezli start-up şirketi Applied Autonomy tarafından geliştirilen otonom araç kontrol teknolojisinden de yararlanılacak. Böylece, Avrupa’da ilk kez seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılacak. Test projesiyle otonom otobüs kullanımının kent hareketliliğine katkısı belirlenecek. Twitter hesabından söz konusu araca ilişkin paylaşımda bulunan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aracı geliştiren şirketleri tebrik ederek “Milli Teknoloji Hamlesi’nin gurur günlerinden biri daha! Avrupa’da ilk kez, insansız bir otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılacak” ifadelerine yer verdi.

e-Belediye • Ocak/Şubat 2022 10 haberler Yeni Nesil Belediyecilik Uygulaması “Dijital Kadıköy” Hayata Geçti Kadıköy’de yaşayan ve Kadıköy’ü ziyarete gelenlerin belediye hizmetlerine doğrudan tek bir uygulama üzerinden ulaşmasını sağlayacak yeni nesil belediyecilik uygulaması Dijital Kadıköy hayata geçti. Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen Dijital Kadıköy mobil uygulamasıyla kullanıcılar belediye hizmetlerinden hızlıca ve kolaylıkla haberdar olacak, alınacak kararlarda fikirlerini sunabilecek, karar mekanizmasında yer alabilecek. Uygulama hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Dijital Kadıköy ile Kadıköy’ü geleceğe hazırladıklarını vurguladı ve uygulamanın demokratik bir katılım aracı olduğunun altını çizdi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni nesil belediyecilikte önemli adımlar atıyor ve Dijital Kadıköy mobil uygulaması ile gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak yerel hizmet anlayışında yeni ufuklar açıyoruz.”Odabaşı, Dijital Kadıköy mobil uygulamasının içeriğini şöyle anlattı: “Dijital Kadıköy ile Kadıköy’ü geleceğe hazırlıyoruz” “Dijital Kadıköy mobil uygulamamızla Kadıköy’ü geleceğe hazırlıyoruz. Artık şatavatlı büyük belediye binalarına gerek kalmadığını gördük. Bu uygulamayla bütün belediyecilik işlemleri belediyeye gelmeden kolaylıkla yapılacak ve belediyenin her türlü hizmet ve uygulamalarına hızlı bir şekilde erişim sağlanacak. “Dijital Kadıköy demokratik katılım aracıdır” Yarattığı değerlerle dünyada örnek bir kent olma vizyonumuz çerçevesinde hazırladığımız Dijital Kadıköy aynı zamanda demokratik bir katılım aracıdır. Uygulamada yer alan ‘Fikrini Söyle’, ‘Karar Ver’ ve ‘Ankete Katıl’ modülleri ile Kadıköylüler yönetime katılabilecek, önemli konularla ilgili şeffaflık ilkesine uygun olarak bilgi sahibi olabilecek, alınacak kritik kararlarla ilgili fikir beyanında bulunabilecek, hatta oy kullanarak karar mekanizmasına direkt müdahale edebilecek ve tüm belediyecilik hizmetlerinden adil, eşit bir şekilde faydalanabilecek. Bu uygulamada çevre kirliliği, geri dönüşüm, sağlıklı yaşam, doğal afetlerde yapılması gerekenler gibi konularda Kadıköylüleri ortak bilince ulaştırmak, sorumluluk sahibi ve duyarlı olmalarına teşvik etmek için eğitici ve yönlendirici olma misyonumuzu yerine getirme yolunda kolay anlaşılır ve kolay kullanılır bir araç olması amaçlanmıştır. “Yerel yönetimler arasında bir ilk: Kadıköy Kart” Kadıköy esnafı ile Kadıköy halkının etkileşimini artırmak ve esnaftan halka, halktan esnafa daha çok fayda sağlamak için uygulama içindeki ‘Kadıköy Kart’da önemli bir araç olma özelliğine sahip. Halkımız semt içerisinde Kadıköy Kart’ı kullandıkça avantajlar elde edecek, esnafımız ise Dijital Kadıköy uygulaması içerisinde görünürlük elde ederek halkımıza ulaşabilecek. Dijital Kadıköy, kullanıcılarına geri ödeme alma imkânı sunması açısından da yerel yönetim uygulamaları arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. “Olası afet durumuna uygun geliştirildi” Uygulama içerisinde bulunan Afet modülü ile Kadıköylüler olası afet durumunda toplanma alanlarının yerini hızlı bir şekilde öğrenebilecek, aile afet planlarını yapabilecek, afet çantasında nelerin olması gerektiğini bilecek, düzenli kullandıkları ilaçlar varsa onları kayıt altına alabilecek. Ayrıca Güvendeyim ve Acil Yardım butonları ile de daha önce tanımladığı 5 kişiye kısa mesajla ulaşabilecek.” Dijital Kadıköy’e Altın PSM Ödülü Finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedef alan yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projeleri öne çıkararak bunların gelişimindeki iş modellerinin paylaşılmasını sağlamak ve sektördeki yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana düzenlenen PSW Awards 2021’in kazananları belli oldu.Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Barakatech A.Ş. tarafından teknik altyapısı geliştirilen ve yeni nesil belediyecilik uygulaması olarak hayata geçirilen “Dijital Kadıköy”, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen PSM Awards’da Dijital Dönüşüm kategorisinde Altın PSM ödülünü aldı. Ödülü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Barakatech Genel Müdür Yardımcısı Hasan Emre Özgür birlikte aldı.

11 Ocak/Şubat 2022 • e-Belediye haberler Ekrem İmamoğlu, Küresel Belediye Başkanları Yarışmasını Kazandı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tüm Elektrik Tüketimini Yenilenebilir Enerjiden Karşılayacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada büyük ses getiren ‘Askıda Fatura’ projesiyle, 2021 yılı ‘Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandı. Dünyanın dört bir yanından 650 şehrin başvurduğu yarışmada, İstanbul’la birlikte 50 şehir finale kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul, aralarında Avrupa’dan Paris ve Londra, Amerika’dan NewOrleans gibi şehirlerin de bulunduğu birçok dünya kentini geride bırakarak büyük ödüle ulaştı. Cesur adımlar atanlardan biri de İmamoğlu 2021Küresel BelediyeBaşkanlarıYarışması’nın (Global Mayors Challenge) duyurusunda, “Bazı belediye başkanları şehirlerinin en kritik sorunlarının üstesinden gelmek için cesur adımlar attı” ifadesi kullanıldı. O cesur adımları atanlardanbirininde Ekremİmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olduğu, seçkinuluslararası üyelerdenoluşan jüri tarafından tescillendi. “İstanbul’un dayanışması tüm dünyaya örnek olacak” Ödülü, “Size çok güzel, çok sevindirici bir haberim var” diyerek duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Askıda Fatura projemizle 2021 yılı Bloomberg Küresel Belediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Yeşil Şehir programına dahil olmasıyla beraber 27 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali Projesi için 17 milyon euroluk kredi ve hibe sözleşmesinin resmi imzaları atıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda EBRD’nin Yeşil Şehir Programı’na dahil edilen Gaziantep, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilk adımı attı. Büyükşehir tarafından kurulması planlanan 27 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali için 17 milyon euroluk kredi ve hibe anlaşmasının resmi imzaları yapılan çevrimiçi toplantıyla Başkanları Yarışması’nı kazandık. Dünyanın dört bir yanından 631 şehrin katıldığı yarışmada ödüle layık görülen 15 şehir içinde yerimizi aldık. Bu ödülü, geleneklerimizden gelen dayanışma kültürünü teknoloji ile buluşturan Askıda Fatura ile kazandığımız için çok mutluyuz, gururluyuz. Bu ödül sayesinde Askıda Fatura tüm dünya kentlerine yayılacak. Yani İstanbul’un dayanışması tüm dünyaya örnek olacak. Buradan projemize büyük ilgi gösteren tüm yurttaşlarımıza, hayırseverlere ve İstanbul’u ödüle değer gören, çok kıymetli isimlerden oluşan jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Birlikte başardık, birlikte daha nice başarılara imza atacağız” dedi. Süreç nasıl işledi? En cesur ve en yenilikçi projelerin ödüllendirildiği bugüne kadarki en iddialı yarışma için finalist şehirlere, fikirlerini nasıl geliştirebileceklerini test etmeleri için Bloomberg tarafından 5 ay süre verildi. İBB, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad tarafından imzalandı. 7 milyon eurosu hibe, 10 milyon eurosu kredi şeklinde finanse “Hayırseverlerin Askıda Fatura’ya desteğinin nasıl artırılabileceği” hakkında, şehrin iki işlek noktasında kurulan stantlarda ve dijital ortamda bir dizi test yürüttü. Bloomberg Philanthropies Hükümet İnovasyonu bölümü raportörü Michael Odermatt, ‘Askıda Fatura’projesini ve İstanbul ekibinin çalışmalarını yakından gözlemleyip seçici kurula raporlamak üzere, Kasım 2021’de İstanbul’u ziyaret etti. Dünyaya örnek oldu ‘Askıda Fatura’uygulamasının diğer dünya kentlerine için de örnek oluşturması, İstanbul’da ortaya çıkan kent dayanışmasının kalıcı bir kültür olma potansiyeli, küresel dayanışma kültürüne öncülük etmesi, ödülün kazanılmasında belirleyici oldu. Alınan bu ödülle, İBB’nin pandemi sürecinde kadim bir Anadolu geleneğini dijital ortama taşıyarak, veren elin alan eli görmediği; anonim, doğrudan ve güvenilir bir dayanışma platformu oluşturmuş olması, tüm dünya tarafından takdir edilmiş oldu. İstanbul’a 1 milyon dolarlık ödül İstanbul’un, jüri tarafından 1 milyon dolar ödüle layık görülerek 2021 Bloomberg Küresel Belediye Başkanları yarışmasını kazandığı, 3 Ocak 2022’de İBB proje ekibine bildirildi. edilecek santralin, yıllık 48 milyon kilovat saat enerji üretim yapması bekleniyor. Başkan Şahin, EBRD ile yapılan işbirliğinin yeşil dünya için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Yeşil Dünya için Yeşil Gaziantep Hazır” dedi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Gaziantep bırakmak için ulusal ve uluslararası alanda kabul gören birçok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesinin, kurulacak santral ile birlikte tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Türkiye’deki ilk ve tek kurum olacağı belirtildi.

e-Belediye • Ocak/Şubat 2022 12 haberler Kartal Belediyesi’nden Sitelere Sıfır Atık Yönetimi Danışmanlık Hizmeti Kartal Belediyesi, ilçede atıkların geri dönüşümü için başlatılan ‘Sıfır Atık’ çalışmalarını sürdürüyor. Atıkların kaynağında geri dönüşümü için çalışmalara hız veren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında ilçede bulunan sitelere ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermeye başlıyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılmasını kapsayan; sıfır atık yönetim felsefesi ile başlatılan çalışmalar ile evsel atıklar geri dönüşüme kazandırılacak. 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği” kapsamında 300 ve üzeri konuta sahip sitelerin sıfır atık yönetim sistemine geçmesi, yönetmesi ve temel seviye sıfır atık belgesi almasının zorunlu olmasının ardından Kartal Belediyesi de çalışmalara başladı. Bu kapsama giren sitelere Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yerinde durum inceleme, bilgilendirme ve eğitim desteği sağlanacak. Yönetmelik kapsamında sitelerde oluşan geri dönüşüm atıklarının diğer atıklardan kategorilerine göre ayrı toplanması, konut halkı sayısına bağlı olarak erişimi kolay ve yeterli miktarda ekipman yerleştirilmesi, atıkların biriktirilmesi ve lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim edilmesi gerekiyor. Detaylı bilgi ve başvuru için: 444 4 578 Masdaf’tan DSİ’nin İçme Suyu Arıtma Tesisleri için Sürdürülebilir Çözümler Hızla artan dünya nüfusu ve iklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklığın etkisiyle dünya genelinde 2 milyar insan temiz suya düzenli olarak erişemiyor. Tüm bu gelişmeler nedeniyle içme suyu temini büyük önem taşımaya başladı. Sektöre özel ürün çeşitliliği ve alanında uzman mühendisleriyle müşterilerine; enerji ve su kaynaklarını verimli kullanan sürdürülebilir çözümler sunanMasdaf, su temini teknolojileriyle de prestijli projelerin çözüm ortağı olmaya devamediyor. Masdaf, temiz su alanında sunduğu güvenilir, verimli ve çevreci çözümler ile Devlet Su İşleri’nin (DSİ) içme suyu arıtma tesislerindeki önemli çözüm ortakları arasında yer alıyor. Birçok alanda olduğu gibi DSİ’nin İçme Suyu Arıtma Tesislerinde de her prosese uygun doğru pompa seçimi yapmak, işletme maliyetlerini ve verimliliği olumlu yönde etkiliyor. Masdaf, DSİ’nin tesislerdeki kaynak suyunun transferini verimli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirerek şehirlerin içme suyu ihtiyacının karşılanması için sürdürülebilir çözümler sunuyor. Pompa Performans Testi Yaşayan sistemler olan içme suyu arıtma tesislerinde sistemin kesintisiz ve sorunsuz işletilmesini sağlamak için doğru sistem seçimi yapmak kadar önemli olan bir diğer husus ise santrifüj pompaların performanslarını test etmek oluyor. DSİ’nin içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan santrifüj pompalar ve hidroforlar, Masdaf ’ın Düzce fabrikasında bulunan performans test standında, DSİ şartnamelerine uygun olarak test edildikten sonra devreye alınıyor. Sürdürülebilir sistem verimi Masdaf, kontrol alternatifleri yani pompa teknolojilerinin otomasyon sistemleri ile kontrolünü de sağlayarak sistem verimini sürdürülebilir kılıyor. Pompalarda kullanılan frekans kontrol cihazları, Mod-Bus haberleşme protokolü ile dış ünitelere (bina otomasyon sistemi) anlık erişim imkânı sağlayarak kontrol avantajı sunuyor. Bu kapsamda pompanın sabit değerde mi yoksa proses değerlerine göre mi çalışacağı belirleniyor. Böylece sistemin ihtiyacı doğrultusunda verimli bir şekilde çalışan akıllı pompa teknolojileri ile hem sistem verimliliği hem de enerji tasarrufu sağlanıyor. DSİ’nin içme suyu arıtma tesislerinde sıklıkla kullanılan, mekanik dayanımı yüksek, uzun ömürlü“NM serisi Uçtan Emişli Norm Santrifüj Pompa”lar, bakımda da avantaj sağlıyor. Uçtan Emişli Norm Santrifüj Pompalar, tesisattan, salyangoz gövdesi, tesisata bağlı kalacak şekilde ayrılabiliyor. Böylece motoru ve salyangozu hareket ettirmeden pompaya müdahale edilebilmesi sayesinde bakım-onarım işlemlerinde kolaylık sağlanıyor. Kolay bakım özelliği ile acil müdahale durumunda sistem kesintiye uğramadan çalışıyor. Böylece işletmenin bakımmaliyetleri yüzde 70 oranında azaltılarak etkili bir sistem çözümü sunuluyor.

13 Ocak/Şubat 2022 • e-Belediye haberler Konya’da Jeotermal Ar-Ge Serasında Alternatif Ürün Yetiştiriliyor Mansur Yavaş’tan “Metaverse” Duyurusu: Ankara 4. Şehir Oldu Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir’de çıkarılan jeotermal suyun yanında endüstriyel ve alternatif bitki türleri yetiştirmek için Akşehir Belediyesi ile birlikte Ar-Ge serasını hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahimAltay, Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde tarıma ve tarımprojelerine destek vermeyi sürdürdüklerini ifade ederek, Konya tarımının gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. “Büyükşehir olarak bu konuda öncü olabilmek için çalışıyoruz” Öncelikli hedeflerinin kırsalda yaşayan vatandaşların tarımdan elde ettikleri gelirin artırılması olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu doğrultuda Akşehir ilçesi Gözpınarı Mahallemizde açılan jeotermal kuyunun yanında 2 bin metrekare kapalı alana sahip bir serayı hayata geçirdik. Burada çıkan suyun sıcaklığı 63 derece. Seracılık için çok elverişli bir ortam oluşturduk. Burada deneme ekimleri gerçekleştiriyoruz. İki temel amacımız var. Birincisi, Konya’da serada üretilen ürünlerin çeşitliliğini artırmak. İkincisi de açık havada üretilen ürünlere yenilerini eklemek. Burada 61 çeşit ürün üzerinde deneme gerçekleştiriyoruz. Elde edeceğimiz başarılarla hem vatandaşlarımıza seralarda yeni ürün üretmeleri için imkân sunacağız hem de açık alandaki ürünler için çeşitlilik oluşacak. Buradaki temel amaç daha az su kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Metaverse atılımı olan BLD 4.0 projesiyle ilgili Ankara’nın Los Angeles, Bari ve Helsinki’den sonra 4. test şehri olduğunu duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara’yı birlikte yönetmek ister misiniz?” sloganıyla BLD 4.0 projesini duyurmuştu. Projeyle ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medyada paylaşan Ankara Büyükve daha çok gelir elde edilen türleri yetiştirebilmek. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda öncü olabilmek için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu. “Bölgenin bir sera kenti olma noktasında adım attık” Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Önceki yıllarda yoğun çalışmalarla 63 derecelik saniyede 45 litre debilik sıcak suyumuz çıkmıştı. Konya’nın en yüksek dereceye sahip sıcak suyu burası. Önce çiftçilerimize sera noktasında örnek olmak için Büyükşehir Belediyesiyle beraber bu serayı kurduk. İnşallah yatırımcıların önünü açmak ve buranın bir sera kenti olma noktasında adım atmak istiyoruz. Seradaki şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ankara’mız; Los Angeles, Bari ve Helsinki’den sonra Metaverse’un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association’un 4. test şehri oldu” dedi ve “BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız” diye ekledi. bitkilerimiz klasik sebze ürünleri değil, özellikli bitkiler. Bu konuda bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. 61 çeşit ürün üzerinde deneme gerçekleştiriliyor Endüstriyel ve alternatif bitki türleri yetiştirmek ve hayvancılık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen serada Ar-Ge planlamasına alınan 61 türden bazıları şunlar: Sahlep, safran, kantaron, pitaya, aloe vera, hünnap, stevia, ıtır, passiflora, vetiver, zencefil, zerdeçal, sumak, maralfalfa, miscanthus, bektaşi üzümü, mavi yemiş, kudret narı, granadilla, tamarilla, diospyros, kivi, zahter.

e-Belediye • Ocak/Şubat 2022 14 haberler Nilüfer Belediyesi 2022’yi “İklimYılı” İlan Etti Nilüfer’de her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde faaliyetler yürüterek toplumda farkındalık yaratacak adımlar atan Nilüfer Belediyesi, 2020 yılında ‘Tarım’, 2021 yılında ‘Gıda’ temasıyla yaptığı çalışmaların ardından, 2022 yılını da ‘İklim Yılı” ilan etti. Küresel kirlenme sonucu ekosistemde meydana gelen değişikliklerin, gelecekte insanlığı tehdit eden en önemli sorunlar olarak önümüzde durduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem; iklim değişikliği, buna bağlı olarak gelişen kuraklık, tarımsal üretimin sağlıksız hale gelişi ve yaklaşan bir gıda krizi gibi birbirine bağlı, zincirleme gelişecek pek çok sorunun kapımızda olduğunu vurguladı. “Biz değişirsek bu kötüye gidişi durdurabiliriz” Yılın temasını Misi’de Nilüfer Çayı kenarında açıklayan Başkan Erdem, Nilüfer Çayının da ekosistemdeki kirlenmeden payını aldığını söyledi. Yaşanan iklim sorunlarının tüm dünyanın ortak gündemi olduğuna işaret eden Başkan Erdem, “Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklimDeğişikliği Panelinin Raporu’na göre; iklim değişikliği yüzde 95 oranında insan etkinliklerinden kaynaklanıyor. Bu demektir ki biz değişirsek, yanlışlarımızdan dönersek, bu kötüye gidişi de durdurabiliriz. Yeryüzünde yaşayan, aynı havayı soluyan, aynı topraktan beslenen, aynı suyla yaşama bağlanan her bireyin, çevreye karşı, daha doğrusu geleceğe karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerek. Buradan yola çıkarak, toplumda iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak, çözüm için yapabileceklerimiz hakkında halkı bilinçlendirmek ve kurumsal bir yol haritası çizmek üzere, 2022 yılını ‘İklimYılı’ ilan ediyoruz” dedi. İklimYılı’nda kamuoyunu bilinçlendirecek faaliyetler yürütülecek İklim değişikliğine yönelik önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilindiği gibi İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayan ilk belediyelerden biriyiz. Bu kapsamda kentteki karbondioksit salımını azaltmaya yönelik çalışmalar yaptık ve 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 40 azaltmayı taahhüt ettik. Bir süre önce de kentteki tüm paydaşlarımızı dahil ederek Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı Çalıştayı düzenledik. Bu Çalıştay’ın sonunda Nilüfer’deki sera gazı azaltım ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini içeren ‘Nilüfer Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı’nı hazırladık. İklim Yılı’nda öncelikle her bireyin yapabilecekleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirecek faaliyetler yürüteceğiz. Kentimizdeki yeşil alanları artırma, bisiklet kullanımını yaygınlaştırma çabalarımız artarak devam edecek. Yaşanabilir bir gelecek yaratmak için 2024 yılına kadar kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını 19 metrekareye, bisiklet yolları ağını da 184 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Parklarda güneş panelleri olan aydınlatma sistemlerinin tercih edilmesi, peyzaj alanlarında daha az su isteyen bitki türlerinin kullanılması, yeşil alanlarda yağmur hasadı yaparak yağmur sularının sulamada kullanılması, belediyeye ait tesislerde su tüketiminin azaltılması, yeni araç alımlarında elektrikli araçların tercih edilmesi, belediye binaları ve sosyal tesislerinde yenilenebilir enerji sistemleri kurulması da hedeflerimiz arasında.” Enerji maliyetleri düşerken, karbon salımı da azaltılacak Nilüfer’de kamu binalarında alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çalışmaların zaten başlatıldığını sözlerine ekleyen Başkan Erdem, “Beşevler Cimnastik Salonu ve Ürünlü Kent Bostanlarına kurulan güneş enerjisi santrali ile üretim gerçekleştiriyoruz. İklim Yılı içerisinde ayrıca, 12 hizmet binamızın çatısına da güneş enerjisi santrali kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca Güngören Mahallesi’nde 1 megavat kapasiteli Arazi Tipi Güneş Enerji Santralini de bu yıl içinde kuracağız. Bu çalışmalar tamamlandığında toplam 2 megavatlık güneş enerji santralini Nilüfer’e kazandırmış ve enerji maliyetlerini düşürürken, karbon salımının azaltılmasına da önemli katkı sağlamış olacağız” şeklinde konuştu. İklim konusunda herkesi duyarlı olmaya çağıran Başkan Erdem, “Dünya bizim evimiz ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin yapabileceği şeyler var. Biz de yıl boyunca insanlara bu sorumluluklarını hatırlatan, tek tek her bireyin yapabileceklerini anlatan farkındalık çalışmaları ile çok yönlü etkinlikler yapacağız. Herkesi bu çabamıza katılmaya çağırıyoruz” dedi.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==