E-Belediye | Ocak-Şubat 2022 | Sayı: 97

e-Belediye • Ocak/Şubat 2022 22 kirliliği ölçüm cihazları ve nehirlerin su kalitesini ölçen için sensörler kullanarak projeye dahil oldular ve bunları cep telefonlarıyla şehir yetkililerine bildirdiler. Şehir genelindeki verilere halkın erişimi sağlandı ve kendi kendini idame ettiren bir sosyal girişim yaratıldı. Liverpool Dijital Vizyonu, şehrin genel hedeflerine ulaşabilmesi için dijital teknolojiyi nasıl daha iyi kullanabileceğine dair oldukça ikna edici bir görüşü vatandaşlarla paylaştı. Bu kapsamda halk sağlığı, atık yönetimi, ekonomik kalkınma ve kapsayıcı yönetişim gibi öncelikli etki alanları belirlendi. Liverpool, bu vizyonu uygulamak için Arup ile birlikte dijital hızlı kazanım projelerini, yönetişim faaliyetlerini listeledi ve paydaş yapısını oluşturdu. Bristol Akıllı Şehir Stratejisi, Birleşik Krallık’ın zaman zaman en akıllı şehri olarak nitelenen Bristol’ün fizibilite çalışmasını yönetti ve 2012’de İngiltere Teknoloji Strateji Kurulu’nun “Geleceğin Şehirleri” yarışmasına sunuldu. Dijital teknolojiyi kullanan ve entegre bir kentsel altyapıya odaklanan bu yenilikçi strateji, 3 milyon sterlinlik hükümet fonu kazandı. Proje, Bristol’ün gelecekteki hizmetlerini ileri seviyeye taşımak için bir inovasyon birimi kurmayı ve şehrin Yaşayan Laboratuvar (Living Lab) modelini geliştirmeyi içeriyordu. Woodlands Konsept Dijital Master Planı, Kuzey Singapur’daki 112 hektarlık Woodlands geliştirme projesidir. Bölgeyi Malezya’ya bağlayan ana ulaşım merkezi sayesinde geliştirmeyi, bilgi sağlayacak bir BİT Mimarisi var. Sidney Dijital Stratejisi, kamu kurumu niteliğindeki şehir yönetiminin çalışma şeklini, yönetimin vatandaşlarla ve şehirdeki işletmelerle ilişki kurma biçimlerini değiştiren bir strateji. Arup, bu kapsamda, dijital katılım ile Açık Veri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) konularını ele alan eş zamanlı pilot projeleri belirledi ve stratejisini elde ettiği görüşlere göre beslemeye devam etti. Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı Projesi, Doğu Londra’nın bağlantı, ulaşım ve sürdürülebilirlik temalarıyla yenilenmesi için başarılı bir katalizör olarak kullanılmıştı. Arup, bu proje için akıllı teknolojiler stratejisi ve vizyonu geliştirmek üzere Stratejik Danışmanlık yaptı. Arup, Expo 2020 Dubai’de, Dubai World Expo 2020 ekibine konsept master planı hakkında 2012’den bu yana partnerleriyle birlikte destek veriyor. 2014 sonrasında ise çevresel sürdürülebilirlik, lojistik, güvenlik, altyapı, kamu hizmetleri, ulaşım ve yaya planlaması, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), erişilebilirlik, akıllı şehirler ve çevre planlamasını içeren master plan konularında verdiği danışmanlık hizmeti devam etti. Arup, akıllı şehirler için teknolojinin ve verinin sorunsuz operasyonuna ve Expo için ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesine dair akıllı bir vizyon geliştirdi. Dijital Yaratıcı Şehir (CCD) planının hedefi, Meksiko Guadalajara’yı İspanyolca konuşulan pazara yönelik artan talebi karşılayacak dijital ve yaratıcı endüstriler için küresel bir merkez haline getirmekti. Yeni bir yaratıcı endüstri kümesi olan CCD’nin konsept master planını Arup hazırladı. Guadalajara’nın vizyonunu gerçekleştirmek için kentsel bir Veri Yönetimi Platformu, akıllı teknolojilerle zemin oluşturan bir iletişim stratejisi ve Teknoloji Mimarisini içeren yüksek seviyeli dijital bir ana plan geliştirildi. Algılayan Şehir projesinde, 2010 ve 2011’deki depremlerin ardından yenilenen Christchurch (Yeni Zelanda) Arup’un desteğiyle açık veri ve sensörleri kullanarak şehrin gelecekte nasıl çalışacağını yeniden düşünme fırsatı buldu. Vatandaşlar “şehri hissetmek” için, hava “Singapur’a açılan kapı” olarak tanımladı. Dijital master plan, bölge için inovatif işletmelerin ilgisini çekecek akıllı girişimlere odaklanıyor. Catapult Akıllı Şehir Stratejileri Araştırması, dünyadaki 20 şehrin neden ve nasıl akıllı şehir stratejileri oluşturduğunu ve bunları nasıl uyguladıklarını ortaya koyan ve akıllı şehirle ilgilenenler tarafından çok iyi bilinen bir doküman. Bu dokümanı Catapult için hazırlayan Arup, akıllı bir şehir stratejisi oluşturma sürecindeki itici güçleri, yönetim ve finansman yöntemlerini anlamak için dünya çapında 25’ten fazla şehir yetkilisi ve uzmanıyla röportaj yaptı. Çalışma; şehirlerin, farklı strateji oluşturma, uygulama ve yönetişim modellerini ve bunların yerel gerçeklikle nasıl uzlaştırılabileceğini anlamalarına yardımcı oluyor. Toronto İçin Daha Akıllı Çözümler, şehrin temel akıllı şehir kazanımlarını ve bunların Toronto’yu daha akıllı bir şehir yapmak için nasıl kullanılabileceğini özetleyen bir belge. Toronto için 5 anahtar eylem var: İş birliği yap, katalizör ol, bağla, birlikte yarat ve iletişim kur. Akıllı Danimarka Stratejisi; akıllı şehirlerin sunduğu fırsatları araştırmak, ulusal düzeyde atılması gereken temel adımları belirlemek ve küresel akıllı şehirler pazarında Danimarka’yı ön plana çıkarmak üzere hazırlandı. Arup’un görevlendirildiği bu çalışma, sonuç olarak, kamu yetkilileri için üretilen beş tavsiyenin ana hatlarını çizdi: belediyelerin dijital yönetişimini geliştirmek, şehirlerde iş söyleşi

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==