E-Belediye | Ocak-Şubat 2022 | Sayı: 97

23 Ocak/Şubat 2022 • e-Belediye söyleşi birliğini güçlendirmek, ilgili standartları netleştirmek, halkın sorunlarını ele almak ve akıllı şehrin sunduğu fırsatlar hakkında paydaşları bilgilendirmek. Arup Digital Studio, Sidewalk Labs ile stratejik araştırma ve kentsel vizyon oluşturma projesidir. Arup, Google Alphabet’in kentsel inovasyon ürünü Sidewalk Labs için önemli bir stratejik danışman olarak çalışıyor. Arup, bir vizyon ve strateji oluşturmanın yanı sıra yeni kentsel teknolojileri ve yeni kentsel tasarım alanlarını kapsayan yeni potansiyel hizmet ve ürünlerini keşfetmeye yardımcı oluyor.Örneğin otonom araçlar ve lojistik, inşaat ve bakım robotikleri, performansa dayalı bölgeleme ve yönetişim sistemleri gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyor.Arup ekibi; sistem stratejisi, hizmet tasarımı, etnografik araştırma ve görselleştirme dahil olmak üzere genel tasarım stratejisini ele alıyor. Manchester Dijital Stratejisi ve Olgunluk Değerlendirmesi, keşfetmeye ve tanımlamaya dayanan bir metodolojiyle Arup tarafından yürütülüyor.Yönetişim, liderlik, veri yönetimi, beceri ve yeteneklerin yönetimi bazında bir olgunluk değerlendirmesi yapılıyor. Şehrin sorunlarını, yerel teknoloji sektörünün yetenekleri çözen sivil teknoloji (Civtech) programı ve teknoloji şirketlerini şehre yatırım yapmaları için davet eden bir pilot uygulama öneriliyor. Glasgow’daki sanal sergide Arup imzası: Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan, küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk çevre sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 1994’ten beri her yıl düzenlenen ve kısaca COP diye adlandırılan taraflar konferansı bu yıl 31 Ekim-12 Kasım’da İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlendi. Paris’te, 2015’te imzalanan ve Türkiye’nin de 7 Ekim’de parlamentodan geçirerek yürürlüğe soktuğu iklim anlaşması, küresel ısınmanın her yıl 2 °C düşürülmesi için çeşitli çalışılmaların yürütülmesini hükme bağlıyor. Konferansın bir özelliği de iklim değişikliğini ele almayı taahhüt eden küresel şehirler ağı (C40) üyesi şehirlerin net sıfır hedeflerine ulaşmak bakımından kritik rollerini vurgulamak üzere 11 küresel şehri bir araya getirdiği bir sanal sergi oldu. İstanbul’un da içinde yer aldığı küresel şehirler ağı (C40) ve Arup’un teknik destek verdiği sanal sergi sürecinde, bu şehirlerin belediye başkanları da Glasgow’da bir araya gelerek iyi örnekleri tartıştılar. Küresel Şehirler Ağı C40 yönetimi ve Arup, Glasgow’daki sergiye katılan şehirlerdeki çalışmaların başka şehirlere de yayılması için beş öncelik alanı belirledi. Bu alanlar şöyle sıralanabilir: Dekarbonizasyon ve adaptasyon: Sel ve sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere iklim değişikliği etkilerinin hafifletilmesi, bina ve altyapıların karbonsuzlaştırılıp adapte edilerek emisyonların azaltılması. Sürdürülebilir hareketlilik çözümleri: Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir toplu taşıma ağının oluşturulmasına öncelik verilmesi. Doğa temelli altyapı: Geleneksel gri altyapıdan ziyade yeşile yatırım yaparak karbon emisyonlarının azaltılması, biyolojik çeşitliliğin iyileştirilmesi ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması. Yeşil finans: Yatırımları güvence altına almayı ve iklim eylem planlarını gereken hız ve ölçekte kolaylaştırmak için gereken finansmanın kapısını açmayı amaçlayan girişimlerin uygulanması. Enerji geçişini hızlandırmak: İklim değişikliğinin aşırı uçlara ulaşmasını önlemek amacıyla fosil yakıtların acilen sıfır ve düşük karbon girişimleriyle değiştirilmesine yatırım yapılması. Küresel Şehirler Ağı ve Arup’un bütün şehirlere önerdiği bu adımlar atılırsa, ülkelerin karbon sıfır hedefine ulaşması kolaylaşacak. Glasgow’da Yeşil Alanda düzenlenen sergide, katılımcı her şehre ait birer sanal oda bulunuyordu. Dünyanın her tarafından iklim değişikliğine ilgi duyan kişi ve kuruluşlar serginin açılışından itibaren web tabanlı bir platform olan “Virtual Engage” aracılığıyla sergiyi gezebildi ve 11 şehrin en iyi iklim değişikliği eylem örneklerinden bazılarını izledi. Sergide Londra, İstanbul, Nairobi, Lima, Bogota, Los Angeles, Washington D.C., Mumbai, Pekin, Cakarta ve Auckland yer aldı. Arup, 10 yıldır iklim eylemlerini ölçme, yönetme ve planlama konusunda şehirlere yardımcı olmak için hayati araştırmalar yapıyor. Arup, liderlerini hayati kararlar alma konusunda güçlendiren C40 şehirlerinin de ortağı.C40 dünyanın kendini iklim değişikliğiyle mücadele etmeye adamış mega kentlerinden oluşan ve iş birliği yapmayı, bilgiyi paylaşımını ve iklim değişikliği konusunda anlamlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir eylemler gerçekleştirmeyi destekleyen bir network. Sanal sergi,Virtual Engage olarak adlandırılan ve Arup’un oluşturduğu bir platform.C40 ile Arup, sanal sergide yer alacak şehirlerin seçilmesini, projeleri ve tasarımı belirledi. Sonrasında bu şehirlerin belediyeleri ve ilgili birimleriyle çalışarak odalarda sergilenecek projelere dair bilgilerin toplanarak yüklenmesini gerçekleştirdi ve bu odaların tasarımını yaptı. Sergi COP 26 ile birlikte lanse edildi, inanılmaz bir ilgi gördü ve birçok ziyaretçi ağırladı. Akıllı şehir ve iklim ilişkisi İklim verilerine dayalı Akıllı Şehir çözümleri, aşağıdaki konularda güncel ve verimli çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır: Yaşamakta olduğumuz iklim değişikliğinin şehirlere yansıyan olumsuz etkileri azaltılabilir.Ulusal ve yerel meteoroloji verilerinin ve mevsim normalleri dışında seyreden hava şartlarının takip edilmesi ve hızlı önlemlerin alınması, Sürdürülebilir enerji katkısı artırılabilir. Şehir genelindeki rüzgâr, yağış, su yüksekliği, dalga boyu vb. verilere dayalı sürdürülebilir enerji santrallerinin kurulması, Çarpık kentleşmeden kaynaklanan sorunlara etkin çözümler bulunabilir. Şehrin coğrafi yapısına ve üstündeki yerleşime uygun altyapı çözümlerinin uygulanması gibi. Her yıl sel, heyelan, kuraklık vb. yaşayan alanların tespiti ve bu felaketlerin tekrarlanmamasına yönelik altyapı çözümleri,

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==