E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

makale Türk ye’de depremler n ardından en fazla ekonom k kayba neden olan afet, su baskınlarıdır. Su baskınları genel olarak “Sel” ve “Taşkın” olarak k farklı kavramla fade ed l r. Sel, an ve ş ddetl yağışların ardından oluşan, kontrolsüz b r akışa sah p ve tahr p gücü yüksek su akışı ken taşkın, akarsuyun taşıdığı su m ktarının çok arttığı dönemlerde, suyun akarsu yatağından taşıp çevre araz lerde göllenme durumu meydana get rmes olayıdır. Sel ve taşkınlarının nedenler arasında genel olarak; sağanak yağışlar, yüzey şek ller n n eğ ml olması, akarsu drenaj s stem n n bozuk olması, orman tahr pler , yeş l alanların yok olması, toprak yapısının bozulması, yamaç ve neh r havzalarında yanlış yerleş m yerler n n seç lmes , betonlaşma, toprağın yağışı zem ne yeter nce sızdırmaması ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde alt yapı yeters zl ğ g b fakSezg n ERÖZBAĞ Ankara Büyükşeh r Beled yes ASKİ Genel Müdürlüğü İç Denet m B r m Başkanı Sel ve Taşkınla Mücadelede Yapılması Gerekenler e-Belediye • Mayıs/Haziran 2022 22

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==