E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

haberler “XylemTürkiye’de Hedef 5Yılda 5 Kat Büyümek” 34 32 makale dosya Türkiye için KURAKLIK Alarmı! çevre sayfaları söyleşi LAGEDO, Lastik Geri Dönüşümüne Farklı Bir Boyut Getiriyor Sel ve Taşkınla Mücadelede Yapılması Gerekenler Örnek Olay Çalışması: The University of the West of England (UWE Bristol) 04 22 26 20 30 söyleşi uygulama www.ebeled ye. nfo Sah b Asr n Bakır Gerçek asr nbak r@dogayay n.com Sorumlu Yazı İşler Müdürü Oya Bakır oyabak r@dogayay n.com Genel Yayın Yönetmen Gökçen Parlar Ünal gokcenparlar@dogayay n.com D j tal Teknoloj ler Danışmanı Cenk Gerçek cenkgerçek@dogayay n.com Reklam Grup Başkanı Asr n Bakır Gerçek asr nbak r@dogayay n.com Graf k El f Cankan Abone ve Okur Sorumlusu D ler Sunay abone@dogayay n.com Ulaştırma ve Dağıtım Yavuz Erdoğan Baskı ve C lt: ŞAN OFSET MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Ham d ye Mah. Anadolu Cad. No: 50 Kağıthane/İstanbul Tel: 0212 289 24 24 Yayınlayan: Doğa Yayıncılık ve İlet ş m H z. San. ve T c. Ltd. Şt . Yönet m Yer : Al Nazım Sokak No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İST Tel: (216) 327 80 10 Pbx. Faks: (216) 327 79 25 Internet: www.dogayay n.com E-posta: nfo@dogayay n.com F yatı: 25 TL. Yıllık Abone: 125 TL. © 2022 Doğa Yayıncılık Ltd. Şt . ISSN: 1306-5343 2 ayda b r yayımlanır. Tüm Türk ye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre yerel sürel yayındır. Yerel Yönet mlerde Yen Yaklaşımlar, H zmetler ve Ürünler Derg s Mayıs/Haziran 2022 Yıl 15 • Sayı 99 içindekiler 6 32 16

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==