E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

Kuruyan Bir Marmara Gölü, Geleceğimiz Ölü! editör Doğayı, yanlış anlaşılmış bir “modernizm”e kurban ettik, ediyoruz. “Yeşili koruyalım”, “ağaç katliamına son verelim”, “denizlerimizi, göllerimizi, nehirlerimizi pislikten ya da kurumaktan kurtaralım” gibi son derece bilinçli ve vicdani söylemlerin içi boşaltıldı, maalesef. Zira her şey sadece söylemde kalıyor. Ama şunu unutmamamız gerekir: “Gelecek” denilen uçsuz bucaksız denizin daha temiz ve daha dingin olması 3+1 bir daireye değil, şu an pek hor kullandığımız doğaya bağlı. Bir örnek var karşımızda, Marmara Gölü. Manisa sınırları içerisindeki Marmara Gölü, “barındırdığı biyolojik ve kültürel değerleriyle ender bulunan sulak alanlardan biri” olarak kayıtlara geçmiş durumda. Gölün son durumu hakkında paylaşılan bilgi şu şekilde: “2017 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenen Marmara Gölü, Ramsar Sözleşmesi kapsamında hazırlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümlerine göre mutlak koruma altında olması gereken bir sulak alan ekosistemi. Göl, kuşlar açısından önemli bir konaklama, beslenme ve üreme alanı. Türkiye’deki 184 Önemli Kuş Alanı ve 305 Önemli Doğa Alanı arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllara kadar kış aylarında gölde yaklaşık 65 bin su kuşu görülmekteydi. Nesli tehlike altına girmeye yakın olan tepeli pelikan Pelecanus Crispus türünün dünya nüfusunun yüzde 9’u kış aylarında Marmara Gölü’nde beslenmekte ve kışı burada geçirmekteydi. Alana Önemli Doğa Alanı statüsünü kazandıran, göle ve Türkiye’ye endemik balık türleri için de yaşam alanıydı. Yanlış planlama ve uygulamalar sebebiyle, göl yüzey alanının yüzde 98,18’lik bir kısmı yok oldu”. Son cümleyi tekrar ve tekrar okuyun, lütfen. Rica ederim, bir çırpıda çıkmasın ağızlarımızdan. Alışmayalım buna. Oturup bir düşünelim. Ve harekete geçelim. Göllerinden ormanlarına, nehirlerinden tarihi yapılarına kadar ülkenin değerlerinin yok olmaması için uğraşan insanlar hala var, çok şükür. Onların dertleriyle hemhal olalım ve omuz verelim. Ancak o zaman gelecek, bizim için korkutucu bir deniz olmaktan çıkar. B z de Tak pç s Olalım Doğa Derneğ , yasal düzenlemelere aykırı uygulamaları neden yle Marmara Gölü’nün kurumasına yol açan Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında Ombudsman’a (Kamu Denetç l ğ Kurumu) başvuruda bulundu. Söz konusu başvuru, daren n doğa ve nsan haklarına aykırı tutum ve davranışlarını sonlandırarak, Marmara Gölü’nün yasal mevzuata uygun b r şek lde korunmasını sağlamasını ve gölün esk hal ne dönmes ç n gölü besleyen kanallardan su ver lmes n kapsıyor. Fat h Önder 3 Mayıs/Haziran 2022 • e-Belediye

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==