E-Belediye | Temmuz-Ağustos 2022 | Sayı: 100

haberler sahip tüketiciler, bizedoğrudanulaşabiliyor ve eğermalzemeler uygunsabuürünleri doğrudan tüketicilerden topluyoruz. Böylece mobil uygulama sayesinde işyerlerinde ve evlerdebulunanatık kâğıtlarının toplanmasını hedefledik. TümTürkiye genelinde toplama yapıyoruz. Gelen girdi malzemenin yüzde 70’i çağrı merkezimiz aracılığı ile karşılanıyor, yüzde 30’unu ise hurda kağıtçılardan temin ediyoruz”şeklinde belirtti. TOMRA Geri DonüsmTürkiye ve Orta Doğu Satış̧MüdürüSerkanOrhan ise;“Günümüzde tümdünyada yaşanan kaynak sıkıntısı neticesinde lokal hammadde temini büyük önem kazandı. Dünyadaki tedarik zincirinin kırılmasından dolayı her ülkede lokal hammadde ihtiyacı giderek artmaya başlıyor. Bu da ayıklama teknolojilerini vegelişmiş geri dönüşüm süreçlerini zorunlu kılıyor. TOMRA olarak kaynak liderliğimizle tümdünyadabüyükmiktarlardahammaddenin tekrar döngüye kazandırılmasına katkı sağlıyoruz. BudoğrultudaAsya Kâğıt ile hayata geçirdiğimiz yeni projemiz, Türkiye’de çok özel bir yere sahip. Asya Kâğıt’a vizyoner yaklaşımları vemarkamızaduydukları güven için çok teşekkür ederiz”dedi. 1TonAtık KâğıdınGeri Dönüşümüyle 17 Ağacın Kesilmesi Engelleniyor Kâğıt geri dönüşümün çevresel faydalarına da dikkat çeken Erol Köksal; “Dönüşebilen ambalaj atıklarının %60-70’ini geri dönüşümlük kâğıt oluşturuyor. Atıkların ham madde olarak değerlendirilmesi ile hurda kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini yüzde 74 ila 94, su kirliliğini yüzde 35 ve su kullanımını yüzde 45 azaltıyor. Kâğıt geri dönüşümü ile ham madde kullanarak sıfırdan kâğıt üretme işlemlerine kıyasla, yüzde 60 enerji tasarrufu, yüzde 80 su tasarrufu ve yüzde 95 hava kirliliği azalımı sağlanabiliyor. Geri kazanılan 1 ton kâğıt ile yaklaşık 17 yetişkin ağacı kurtarmış olurken 4.100 Kwh elektrik, 32 m3 su tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda kâğıt geri dönüşümü ile sağlanan sadece ekonomik faydaları değil çevresel katkıları da kolayca görebiliriz. Geri dönüşüm sayesinde üretim kaynaklı hava kirliğinde sağlanan azalma ve ayrıca çöp hacmindeki düşüşün de çevresel faydaları ek olarak düşünülmelidir”dedi. Asya Kâğıt’ın bu girişimi öncülüğünde diğer firmaların da tesislerine yatırım yapacağına inanıyoruz. Öte yandan kâğıt fabrikalarının da bu tarz tesisleri hem kendi fabrikalarında hemde tedarikçilerinde hayata geçirmek için yatırım yapacaklarını düşünüyoruz. Şahin Can; “Bu sistemler, toplama ayıklama tesisleri için daha kaliteli ürün sağlayarak satış fiyatını artırmak ve personel giderlerini düşürmeküzereavantaj sağlıyor. Kâğıt fabrikaları için isehurda alımmaliyetlerinindüşürülmesini ve ayrıcaenerji tüketimlerininkaydadeğer şekilde azaltılmasını mümkün kılıyor. Eminiz ki Asya Kâğıt, vizyonuyla sektörde ilkolmanınavantajlarını kısa ve orta vadede görecek”diye ekledi. Türkiye’de Geri DönüştürülenAtıkların Yüzde 70’i KâğıttanOluşuyor Köksal;“Türkiye’de kâğıt sanayii, 5,5milyon ton üretim kapasitesinden 6 milyon tona doğru ilerliyor, ancak yılda ortalama 2,5 milyon ton hurda kâğıt toplanabiliyor. Dolayısıyla çok daha fazla hurda kâğıda ihtiyaç bulunuyor, fakat Türkiye’de bu kadar kâğıdı toplayamıyoruz. Ham madde yetersiz kaldığından hurda kâğıdı ithal etmek durumunda olduğumuz için dışa bağlı kalıyoruz. Toplanan kâğıt miktarının oranı, yüzde 40-45 aralığında ve hurda kâğıdın geri kalanı ne yazık ki çöpe gidiyor. Öte yandan kâğıt, diğer plastik, cam gibi geri dönüştürülebilir malzemelere göre daha hassas bir materyal ve diğer atıklara karışmadan kaynağından toplanması çok önemli. Bu nedenleev ve iş yerlerimizdeoluşankâğıt atıklarınındiğer atıklardan ayırarak geri dönüşüm sistemine kazandırılması büyük önemtaşıyor. Dolayısıyla tümdünyadahammadde sıkıntısı yaşanırken bir yandan toplama sistemlerini geliştirmek bir yandandaTOMRA’nın var olan atık kâğıt hacminden maksimum verimliliğin sağlayan ve malzemenin israf edilmesini önleyen teknolojilerini kullanmak lokal ham madde gücümüzün artırılmasına destek oluyor”dedi. Kâğıt Geri DönüşümTesislerinin İhtiyaç Duyduğu Kaliteyi Sağlamak İçin Son Teknoloji İle Ayıklıyoruz Türkiye’de her yıl gelişen ambalaj kâğıdı üretiminin yüzde 100’ü yani tamamı geri dönüşümlük kâğıttan yapılmaktadır. Bu nedenle kâğıt tesislerine giden geri dönüştürülmüş malzemenin kalitesi çok önemli oluyor. Plastik, metal ve cam gibi kâğıt harici birçok yabancı maddeden ayıklanmış ve saflık seviyesi yüksek kâğıt atıklardan mamul kâğıt üretiliyor. Köksal;“Buanlamda ayıkladığımız kâğıt hurdanın nitelikli olması, müşterilerimiz için büyük önem taşıyor. TOMRA makinelerimiz ile çok kısa sürede yakaladığımız saflık oranlarından müşterilerimizin memnuniyetlerinin arttığını görüyoruz”diye belirtiyor. Asya Kâğıt, Türkiye’deki 1.hamur atık kâğıtların yüzde 10’unu ayıklıyor. İşleme kapasitesinin hızı ve verimliliği ile ön plana çıkan tesiste günlük 200 ton ayıklanmış kâğıt balyası yapılabiliyor. Asya Kâğıt, devam eden optimizasyon çalışmaları ileTürkiye’deki ayıklama süreci tamamlanmış kâğıt kapasitesini yüzde 15’e çıkartmayı hedefliyor. Erol Köksal; “TOMRA makineleri sayesinde zaman tasarrufu ve yüksek verimlilik anlamında büyük fayda sağlıyoruz. Malzemenin kalitesinde büyük fark gözlemliyoruz”şeklinde açıklıyor. Online AtıkUygulamamızla Evlere Gidiyoruz Sürdürülebilir kaynak kullanımı adına geri dönüşümün öneminin her gün daha da arttığı günümüzde artık tüketimsonrası kâğıtlar, atık olarak değil hammaddeolarak görülüyor. Köksal;“Türkiye’de atık kâğıt konusunda halen yapılacak çok işimiz var ve ev, okul, ofis, kamu dairesi gibi kaynağından düzenli toplama sistemlerinin kurulması çok önemli. Ancak bu şekilde yaptığımız tesis yatırımlarının karşılığını alabiliriz. Tesisimize girecek ham madde olmazsa verimli kâğıt geri dönüşümü söz konusu değil”diyor. Türkiye’de endüstriyel kâğıt atık toplama yapılıyor ancak evsel kâğıt atıkların kaynağından toplanması çok da söz konusu olmuyor. Bu konuda öncülük yaptıklarına değinen Erol Köksal; “Endüstriyel kâğıt atıkları tabi ki operasyonu kolay bir alan ancak yine de sınırlı bir kaynak. Evsel atıklarda ise geri dönüştürülebilecek çok büyük bir atık kâğıt potansiyeli bulunuyor. Bu nedenle vatandaşların geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmenin ve evlerden kâğıt toplama yapılmasının zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Online atık uygulamamızla bu konuya öncülük yapmak istedik. Web sitemizde sunduğumuz bir platform sayesinde geri dönüştürülebilir malzemelere 9 Temmuz/Ağustos 2022 • e-Belediye

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==