E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

söyleşi lardan farklı ürünlere çev reb l yor. Ger dönüşümü yapılıyorken mekan k kırma, prol z g b daha bas t teknoloj ler kullanılırken, bu tür prosesten çıkan ürünler stratej k b r ham madde konumunda olmuyor. Ömrünü tamamlamış last kten tekrar last k üret m ne ham madde yaratab len sadece b z olacağız. Last ğ n sonsuz dönüşümünü sağlayarak yeş l ekonom ç n değer katarken, ülkem ze last k üret m ç n kullanılan doğal kauçuk, sentet k kauçuk ve karbon karası g b ürünler n thalatını azaltarak döv z kazandıracağız. Ömrünü tamamlamış last kten sonsuz dönüşümle tekrar last k üretecek ham madde üreteb l yoruz. Bunu yapab len Türk ye’de sadece b z olacağız. Last ğ n sonsuz dönüşümünü sağlıyoruz. Last k sektörü ç n stratej k ham madde sağlıyoruz. Tab k ürünler m z sadece last k sektörüne h tap etm yor. Asfalt sektörü ç n hem ekonom k hem aşınma tabakasını daha güçlü hale get ren b r ürünü sektöre kazandırıyoruz.Üstel k asfaltın dökümü sırasında d ğer ürünlerle yaşanan donma, katılaşma, ısıtılma zorluğu g b b rçok uygulama zorluğunu LAGEDO A.Ş. ne zaman, nerede faal yete başladı? Günümüzde motorlu taşıt sayısı her geçen gün artıyor. Ülkem zde se buna bağlı olarak yılda 400 b n ton c varında atık last k ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar, stat st kler dünyada her yıl 1,5 m lyar last ğ n kullanım ömrünü tamamladığını ortaya koyuyor. Ortaya çıkan bu last kler n atık yığını hal nde b r kt r lmes ; çevre k rl l ğ n n yanı sıra ekonom ye de büyük zararlar ver yor. Çünkü ömrünü tamamlamış last kler yapıları t bar le doğal kauçuk, sentet k kauçuk, karbon s yahı g b değerl çer kler barındırıyor ve ne yazık k ülkem z bu malzemeler n tamamında dışa bağımlı… Günümüzde last k ger dönüşümü yapan f rmalar elbette k var. Bu tes slerde last - ğ n ç ndek doğal kauçuk, sentet k kauçuk, karbon karası ve topuk tel g b b leşenler çıkarılıyor. Fakat ülkem zde last k ger dönüşüm şlem sırasında çoğunlukla last kler, k myasal şleme veya yakmaya maruz bırakılıyor. Last klerde bulunan b leşenler n özell kler n y t rmeden, yüksek saŽıkta ger kazanan, h çb r k myasal şleme tab tutmadan ve sadece suyun gücü le hammadde üreteb len herhang b r tes s yok. B rTürk g r ş mc s tarafından patent alınan ve lk olarakTürk ye le bu teknoloj y buluşturmaya hazırlanan LAGEDO, en ler teknoloj y kullanarak last ğ oluştuTürkiye’de daha çok kimyasal işleme maruz bırakılma ya da yakma şeklindeki yollarla geri döşümü sağlanan lastikler için artık daha çevreci bir çözüm var. LAGEDO, en ileri teknolojiyi kullanarak lastiği oluşturan bileşenleri 3 bin bar ultra su basıncı ile çevreye hiçbir zarar vermeden ayrıştırıyor. LAGEDO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Taşkın, firma olarak bakış açılarını, hizmet yapılarını ve geleceğe yönelik projelerini anlattı. ran b leşenler 3 b n bar ultra su basıncı le çevreye h çb r zarar vermeden ayrıştırıyor ve tekrar ülke ekonom s ne kazandırıyor. Last k ger dönüşümünün geçm şte ve bugün doğru yöntemlerle yapılmamasından kaynaklı olarak negat f algı yaratan; koku, yanma, k rl l k, atık gaz, atık su g b etmenler n ortaya çıktığını görüyoruz. LAGEDOolarakmevcut olumsuz algıyı olumlu b r maja çev rmek; sektöre öncülük yapacak çevrec ve örnek b r üret m tes s kurmak ç n 2020 yılında yola çıktık. LAGEDO olarak bu yatırımı İsv çre’de mevcut b r f rmanın patentl teknoloj s n n kullanım hakkını satın alarak yapıyoruz. B r yandan teknoloj transfer ed yoruz, b r yandan da çok çevrec b r üret m Türk ye’ye get rerek bu sektörde örnek olmanın da aslında gururunu yaşıyoruz. Şu anda bütün bu tes s n kurulması, tamamlanması ve devreye almasını Temmuz ayı g b planlıyoruz. Faal yete geçt ğ andan t baren hem Türk ye ç n hem Kocael ç n gerçekten çok modern, yen l kç ve çevrec b r üret m tes s n Türk ye’ye kazandırmış olacağız. “Last ğ n Sonsuz Dönüşümünü Sağlıyoruz” Faal yet alanları ve h tap ett ğ sektörler hang ler d r? Sunduğu ürün, s stem ve h zmetler nelerd r? Ömrünü tamamlamış last k farklı yolLAGEDO, Lastik Geri Dönüşümüne Farklı Bir Boyut Getiriyor e-Belediye • Mayıs/Haziran 2022 20

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==